kodeks header 0
Uvodno obraćanje 00 01

Kodeks ponašanja NLB Grupe

Definisanjem vrednosti, misije i osnovnih principa ponašanja u okviru NLB Grupe, postavili smo smernice kojima smo posvećeni u svakodnevnom poslovanju.

Obraćanje Menadžmenta

Blaž Brodnjakpredsednik uprave
NLB Grupe

Vlastimir Vukovićpredsednik IO
NLB Komercijalne banke

Dejan Janjatovićzamenik predsednika IO
NLB Komercijalne banke

Dragiša Stanojevićčlan IO
NLB Komercijalne banke

Dubravka Đedovićčlan IO
NLB Komercijalne banke

Poslovanje banaka se danas menja i razvija mnogo brže nego ikada. Svedoci smo inovativnih marketinških pristupa na svakom koraku. Tržište na kome poslujemo postaje sve kompleksnije, a konkurencija se povećava. Zato ne možemo da izbegnemo neke smelije mere u poslovnom svetu. Postavili smo visoke standarde u inovativnosti usluga, tako da moramo delovati sa apsolutnim integritetom i zaslužiti poverenje svih: klijenata, zaposlenih, okruženja u kome radimo. Postavljanjem najviših standarda želimo da pokažemo odgovornost i izrazimo poštovanje za sve one sa kojima delimo svoju misiju.

Naš cilj je da u NLB Grupi promovišemo ideju da konačna rešenja koja nudimo treba da budu najbolja za sve one sa kojima radimo. Izuzetno cenimo postavljanje ciljeva i otvorenu komunikaciju. Svakog dana se fokusiramo na svoje klijente i trudimo se da razumemo njihove potrebe i želje. Posvećeni smo aktivnostima u oblasti društvene odgovornosti. Rad sa integritetom i odgovornošću je ključni element naše korporativne kulture. Nije važno samo postići poslovne ciljeve, već i način na koji ih postižemo.

Kodeks ponašanja NLB Grupe postavlja standarde i pravila ponašanja koja se odnose na sve nas, bez obzira na posao kojim se bavimo i lokaciju na kojoj radimo, kao i za naše saradnike koji rade u ime NLB Grupe.

Kodeks opisuje vrednosti i osnovne principe etičkog poslovnog ponašanja koje poštujemo, promovišemo i očekujemo u NLB Grupi.

Naše vrednosti i uverenja podržavaju naš dugoročni cilj, da stalno unapređujemo kulturu našeg svakodnevnog poslovanja, što je od suštinskog značaja za postizanje dugoročnog poverenja u svim zemljama u kojima je NLB Grupa prisutna.

NLB Grupa zahteva da svaki zaposleni, bez obzira na vrstu posla koji obavlja i lokaciju, kao i pripadnici svih ciljnih grupa NLB Grupe, živi u skladu sa najvišim standardima integriteta u svemu što radi. Ključ za postizanje ovih standarda je snažna kultura usaglašenosti koju sprovodi NLB Grupa, uz dužnu pažnju svih zaposlenih u skladu sa svojim politikama, pravilima i drugim internim aktima i u skladu sa relevantnom pravnom regulativom u svim pravnim okruženjima u kojima NLB Grupa posluje.

Kodeks će imati pozitivne efekte samo ako mu se svakodnevno posvetimo u potpunosti. Naš moto treba da bude ono što je "ispravno", a ne samo ono što je dozvoljeno. Rad sa integritetom u svakodnevnom poslovanju je od ključnog značaja za održivi poslovni uspeh i reputaciju Grupe.

Menadžment NLB Grupe i svih banaka članica u potpunosti podržava Kodeks i posvećen je njegovom poštovanju. U odnosima sa klijentima, pošteni smo i poštujemo, a na isti način postupamo i u odnosima sa poslovnim partnerima i kolegama. Na ovaj način, NLB Grupa pažljivo gradi partnerstva.

Ovim Kodeksom obnavljamo našu posvećenost poštenom postupanju svakoga dana.

Misija NLB Grupe

Posvećeni smo kulturi odgovornosti, postupamo u skladu sa zakonima i pravilima profesije, principima izvrsnosti i integriteta, i negujemo organizaciju NLB Grupe u kojoj sa postojećim resursima donosimo veću vrednost za svoje klijente.

Poverenje koje uživamo među klijentima, kolegama zaposlenima, akcionarima i društvu u celini daje nam veliku odgovornost. To poverenje opravdavamo radom sa zainteresovanim stranama radi pozitivne promene, uzajamnih koristi i rasta.

Inkorporiranjem naših vrednosti u sve što radimo, doprinosimo pozitivnim promenama u našem okruženju.