NLB logo

Novi brojevi računa u
NLB Komercijalnoj banci

Nakon spajanja, koje nas očekuje 29. aprila, NLB Banka i Komercijalna banka nastaviće da posluju kao jedna banka, pod novim imenom - NLB Komercijalna banka.

Spajanje donosi nove prilike, ali i nove brojeve tekućih računa za sve klijente NLB Banke, koje smo vam već poslali i u pismu.

Sada je #PravaPrilika da ih još jednom proverite uz pomoć konvertora u nastavku.

Važna napomena:
Uplate na račune u NLB Banci biće moguće do 29. aprila, a od 30. aprila biće validni novi računi u NLB Komercijalnoj banci. Iskoristite priliku i o ovoj promeni na vreme obavestite sve koji uplaćuju novac na vaš račun.

Tekući računi fizičkih lica i poljoprivrednika

Dinarski račun

Račun u NLB Banci važi do 29.04.2022. godine
Račun u NLB Komercijalnoj banci važi od 30.04.2022. godine

Tekući računi pravnih lica i preduzetnika

Dinarski račun

Račun u NLB Banci važi do 29.04.2022. godine
Račun u NLB Komercijalnoj banci važi od 30.04.2022. godine

Devizni račun

Račun u NLB Banci važi do 29.04.2022. godine
Račun u NLB Komercijalnoj banci važi od 30.04.2022. godine