Akcijska ponuda kredita za motorna vozila

Komercijalna banka je  klijentima ponudila povoljnije uslove za kredite za kupovinu motornih vozila sa deviznom klauzulom. Kamata je niža u odnosu na redovnu ponudu i u fiksnom iznosu je prvih 36 meseci, rok otplate je od 13 do 84 meseca, a iznos kredita može biti do visine vrednosti profakture, odnosno kupoprodajnog ugovora i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva. Učešće klijenta je minimum 30 odsto od iznosa profakture, odnosno iznosa iz kupoprodajnog ugovora.

Sredstva iz ovog kredita mogu biti iskorišćena i za kupovinu polovnog motornog vozila, a ukoliko je obezbeđenje kredita polisa kasko osiguranja i ručna zaloga, uslov je da motorno vozilo ne može biti starije od 60 meseci na dan odobrenja kredita, ni starije od 84 meseca u trenutku otplate poslednjeg mesečnog anuiteta.

Ovi uslovi kreditiranja važiće do 30. juna ove godine.