Dr Vladimir Medan: U prvih devet meseci, dobit 55 miliona evra

Komercijalna banka ostvarila je odličan rezultat u poslovanju u prvih devet meseci 2018. godine i zabeležila je dobitak pre oporezivanja u iznosu od šest milijardi i 512 miliona dinara, odnosno 55 miliona evra“, rekao je za agenciju Tanjug predsednik Izvršnog odbora dr Vladimir Medan.

 

Po njegovim rečima bilansna aktiva Banke je na kraju septembra iznosila 389,7 milijardi dinara, što je rast od 5,6 odsto. Po nivou bilansne aktive, prema poslednjim raspoloživim podacima NBS, Komercijalna banka zauzima oko 11 odsto domaćeg bankarskog tržišta.

 

„Pri tome, veoma je bitan rast kredita komitentima u prvih devet meseci ove godine od 10,5 milijardi dinara, odnosno 6,8 odsto“, rekao je on.

 

Po visini akcionarskog kapitala, Komercijalna banka je i dalje među liderima na tržištu. Kada je u pitanju stabilnost poslovanja, Banku trenutno karakteriše natprosečna likvidnost i kapitalizovanost. U prilog tome govori i pokazatelj adekvatnosti kapitala koji iznosi 29,2 odstoznačajno iznad regulatornog limita koji propisuje Narodna banka Srbije.

 

„Što se tiče visine štednih uloga, Komercijalna banka je i tokom 2018. godine opravdala ukazano poverenje klijenata. Nivo štednje u Banci 30. septembra 2018. godine, iznosi 1,7 milijardi evra, sa daljom tendencijom rasta“, zaključio je predsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke dr Medan.