Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje

Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje su brz i jednostavan način da klijenti dođu do neophodnih novčanih sredstava.

U ponudi su: dinarski gotovinski krediti sa rokom otplate do 12 meseci i fiksnom kamatnom stopom, kao i dinarski i devizni gotovinski krediti, krediti sa osiguranjem koji klijentima obezbeđuju sigurnost i kontinuitet u otplati u slučajevima gubitka posla i u slučaju smrti usled nezgode, krediti obezbeđeni hipotekom sa deviznom klauzulom i krediti sa pologom depozita, svi sa rokom otplate do 95 meseci.

Za gotovinske i kredite za refinansiranje mogu da apliciraju i fizička lica koja nisu klijent Komercijalne banke, a prednost ovih kredita u odnosu na druge vrste pozajmica je i što se uz minimalan set potrebnih dokumenata, veoma brzo i uz transparentne uslove, dolazi do potrebnog gotovog novca, uz nižu kamatnu stopu, duži rok otplate i manju mesečnu obavezu.  

Korisnici eBank naloga imaju mogućnost da pokrenu online proces dobijanja gotovinskih kredita, putem digitalne ekspoziture KOMeCENTAR. Procedura je jednostavna, popuni se online zahtev i prilaže skenirana ili fotografisana dokumentacija, posle odgovora iz Banke, klijent bira ekspozituru u koju će doći i potpisati dokumentaciju o kreditu.

Više informacija možete pronaći na stranici gotovinskih i kredita za refinansiranje, putem digitalne ekspoziture KOMeCENTAR ili na brojeve Kontakt centra 011 201 11 86 i 0700 800 900.