Isplata primanja penzionerima

Poštovani penzioneri, u skladu sa instrukcijom NBS, ljubazno Vas molimo da nam hitno javite za koji način podizanja penzije se opredeljujete.

Postoje tri opcije:

  1. Da se penzioner opredeli da da jednokratno ovlašćenje licu u koje ima poverenja i da u skladu sa tim ovlašćenjem, ono može da podigne umesto penzionera njegovu penziju i dostavi mu je.

 

  1. Da se penzioner opredeli da banka izvrši isplatu penzije na način da izvrši pakovanje u odgovarajući koverat sa 3 primerka naloga za isplatu i u saradnji sa Poštom Srbije dostavi penziju na kućnu adresu penzionera. Istovremeno, penzioner dostavlja i infomaciju o iznosu koji bi mu bio dostavljen na kućnu adresu.

 

  1. Da penzioner ne želi da prihvati ni jednu od prethodne dve opcije  (raspolaže platnom karticom, raspolaže sredstvima putem e-bankinga i slično).

Za penzionere koji se opredele za prvu opciju, Komercijalna banka će omogućiti isplatu prihvatanjem jednokratnih ovlašćenja koja su od strane klijenta - vlasnika računa data podnosiocu naloga/ovlašćenom licu i koja ne moraju da budu overena kod nadležnih organa.

Postupak isplate podrazumeva izdavanje jednokratnog Ovlašćenja od strane klijenta bliskoj osobi u koju klijent ima poverenja, da u njegovo ime preduzme radnje u cilju isplate.

Obrazac Ovlašćenja  može se preuzeti u radno vreme u prostorijama Banke ili na sajtu Banke (ispod ovog obaveštenja), a prihvataćemo i ovlašćenja u slobodnoj formi – pisana rukom. Ovlašćenje mora da bude potpisano od strane davaoca ovlašćenja/vlasnika računa, na identičan način kako je vlasnik računa potpisao ugovornu dokumentaciju u Banci, kao i da sadrži matične podatke davaoca ovlašćenja i ovlašćenog lica (ime, prezime, matični broj, adresu stanovanja, br. ID dokumenta). 

Banka će nakon prijema originala Ovlašćenja od strane ovlašćenog lica, izvršene kontrole ličnih dokumenata vlasnika računa i ovlašćenog lica, izvršiti i proveru i telefonskim putem, pozivanjem klijenta na broj telefona koji je ažuriran u arhivi Banke, u cilju provere da li je Ovlašćenje zaista dato od strane klijenta i pod uslovom da ovlašćenje zadovoljava sve kriterijume i da je telefonska verifikacija pozitivna, ovlašćenom licu izvršiti isplatu označenih sredstava iz ovlašćenja.   

U slučaju da se opredelite za drugu opciju, molimo da pored aktuelne adrese navedete i iznos koji želite da Vam dostavimo, a koji je u okviru dozvoljenog prekoračenja.

Takođe vas molimo da nas obavestite ukoliko ste se opredelili za treću opciju.

Obaveštenja možete dostaviti:

- na e-mail adresu: penzije@kombank.com, gde ćete u naslovu (subjectu) obavezno navesti Opcija 1, ili Opcija 2, ili Opcija 3, zavisno od toga za koju ste se opredelili.

- na kontakt centar: 011-2018600, 011-2018606 i 066-8927906

Ukoliko ste dobili i našu SMS poruku i odgovorom seizjasnili za opciju 1, molimo da postupite po napred navedenom uputstvu prilikom podizanja.

Ukoliko ste se SMS porukom izjasnili za opciju 2, molimo Vas da nas što pre obavestite o adresi i iznosu, a za opciju 3 na našu SMS poruku, nema potrebe za dodatnim izjašnjavanjem.

VAŽNA NAPOMENA

Poštovani penzioneri,

Ukoliko već niste odgovorili na našu jučerašnju poruku, koju ste dobili od naše banke 24.03.2020, molimo Vas da nam na taj broj hitno odgovorite na koji način želite da podignete svoju penziju: 1. uz jednokratno ovlašćenje trećoj osobi; 2. dostavom na kućnu adresu ili 3. korišćenjem kartice ili Ebanke?

Molimo da odgovorite na broj 5622, slanjem poruke sa brojem 1, 2, ili 3.

Detaljnije o ponuđenim opcijama možete videti na našem sajtu.

Ukoliko niste u prilici da pošaljete navedenu SMS poruku, molimo da nas što pre pozovete na jedan od sledećih brojeva, kako bismo Vam što pre isplatili penziju: 011-2018600, 011-2018606 ili 066-8927906, ili  da nas kontaktirate na email: penzije@kombank.com

 

Ovde možete preuzeti dokument - Ovlascenje za podizanje penzije

 

OBAVEŠTENJE PRIMAOCIMA DEVIZNIH PENZIJA                

Poštovani devizni penzioneri i primaoci redovnih deviznih prihoda iz inostranstva, više informacija o korišćenju deviznih priliva pročitajte na ovom linku

 

Uz izraze poštovanja i najbolje želje,

Vaša Komercijalna banka