Izložba o razvoju arhitektonske misli od renesanse do modernog doba

Novootvorena izložba u KomBank Art holu, pod imenom „Novem Quadratorum“, otkriva nam razvoj arhitektonske misli od perioda renesanse do 20. veka. Autorka izložbe je arhitekta dr Jelena Atanasijević, koja kroz devet panoa analizira dela velikih arhitekata Andree Paladija, Vinčenca Skamocija, K. F. Šinkela, Le Krozbijea, F. L. Rajta, Riharda Mejera i Alda Rosija.

 

„Grafičkom analizom i dekompozicijom njihovih radova, sa aspekta proporcijskih vrednosti i primene Fibonačijeve estetike, ukazuje se kontinuum u razvoju arhitektonske misli“, kaže Jelena Atanasijević.

 

Tokom naučno-umetničkog istraživanja za doktorsku disertaciju na temu „Proporcije u estetičkoj percepciji klasične arhitekture 20. veka“, autorka izložbe je došla do zaključka da postoji povezanost u razvoju estetike arhitektonskih kompozicija od antike do savremene arhitekture.

 

„Fibonačijeva estetika, princip usvajanja geometrijske forme, sistemi kvadrature i triangulature su uticali da se primenom istih/sličnih principa modularne koordinacije, uspostavi harmonija i visoke estetske vrednosti arhitektonskih sklopova i delova podceline“, objašnjava autorka.

 

Jelena Atanasijević je diplomirala 1997. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, na kome je i magistrirala 2001. godine sa temom „Proporcije arhitektonskih elemenata u kompozicijama Le Korbizijea, Luisa Kana i Riharda Majera“, a 2009. godine odbranila i doktorsku disertaciju na temu „Proporcije u estetičkoj percepciji klasične arhitekture 20. veka“. Od 2013. godine zaposlena je na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu kao docent. Izvodi nastavu na predmetima Projektovanje oblika i Enterijer kroz likovnu transpoziciju, na Osnovnim akademskim studijama i Arhitektonska kompozicija i Kompozicija u formi na Master akademskim studijama. Autor je više desetina arhitektonskih i urbanističkih projekata, kao i projekata enterijera. Dobitnik je brojnih nagrada iz oblasti urbanizma i učesnik je na međunarodnim stručnim i naučnim konferencijama.

 

Izložba „Novem Quadratorum“ biće otvorena do 5. novembra, a ulaz u KomBank Art hol je besplatan.