Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine Banke - 28.04.2020. godine