Jednostavnom aplikacijom Kombank trejder trgujte na svetskim berzama

Kombank trejder - veb aplikacija Komercijalne banke za elektronsko trgovanje hartijama od vrednosti - omogućava klijentima da trguju akcijama na 35 najpoznatijih svetskih berzi.

 

Ova aplikacija je prisutna na domaćem finansijskom tržištu od 2009. godine, a omogućava korisnicima trgovanje na berzama u Njujorku, Londonu, Frankfurtu, Parizu, Milanu, Tokiju i dr.

 

Najznačajnija, i za domaće prilike jedinstvena, prednost Kombank trejder aplikacije je što se novac za trgovanje nalazi na računu klijenta u Komercijalnoj banci i uvek je na raspolaganju, što obezbeđuje potpunu pravnu zaštitu i sigurnost portfolija u hartijama od vrednosti i novcu.

 

Posebna pogodnost je i što klijent nema obavezu transfera sredstava u inostranstvo, niti povlačenja sredstava iz inostranstva, čime ostvaruje uštedu u troškovima i izbegava administrativne procedure, a novčana sredstva na namenskim računima klijenata su osigurana od strane Agencije za osiguranje depozita.

 

Lista finansijskih instrumenata koja je u ponudi preko aplikacije Kombank trejder je u potpunosti usklađena sa regulativom Narodne banke Srbije i Zakonom o deviznom poslovanju.

 

Ovu aplikaciju odlikuje krajnje jednostavno rukovanje i trenutna realizacija naloga.

 

Ona omogućava korisniku da u toku istog dana ispostavlja naloge za trgovanje hartijama i novcem od realizovanih transakcija tog dana, po veoma povoljnim provizijama za trgovanje.

 

Za sve dodatne informacije klijenti mogu da se obrate Odeljenju za brokersko-dilerske poslove na brojeve telefona 011 33 39 031, 011 33 39 033, e-mail: brokeri@kombank.com, ili Odeljenju kastodi poslova na brojeve telefona 011 33 39 043, 011 33 39 057, e-mail: custody@kombank.com