Komercijalna banka stabilno i uspešno posluje

Komercijalna banka beleži jednu od najboljih poslovnih godina, što visoka likvidnost, kapitalizovanost, rast poslovne aktivnosti i ostvarena dobit, nedvosmisleno potvrđuju.

 

Komercijalna banka ističe da deli stav Narodne banke Srbije da odgovorno postupanje mora biti zadatak svih – od NBS, preko drugih državnih organa i institucija, i posebno medija i da „aktuelizovanje informacija iz prošlosti koje nemaju povod u sadašnjim dešavanjima može da dovede u pitanje poverenje u stabilnost čitavog finansijskog sistema. Samim tim nepotpune i neprecizne, a posebno neproverene i paušalne informacije štete svima“.

 

Komercijalna banka kao jedan od lidera srpskog bankarskog tržišta ističe:

- da je u ovoj godini ostvarila rekordan poslovni rezultat – za prvih 9 meseci ostvarila je dobit od

48 miliona evra, što je znatno više u odnosu na plan,

- da je dugogodišnji lider po visini devizne štednje sa ukupno 1,6 milijardi evra, što govori o

poverenju građana Srbije u Komecijalnu banku,

- da ima više od milion klijenata,

- da je po visini aktive druga banka na domaćem tržištu i

- da zauzima oko 12 odsto bankarskog tržišta u Srbiji.

Sve to govori o veoma stabilnom i uspešnom poslovanju Komercijalne banke u 2017. godini, što je potvrdila i Narodna banka Srbije, a to je zasluga pre svega, zaposlenih u banci.

 

Zakonitost u radu je jedan od osnovnih postulata u poslovanju Komercijalne banke, i u tom smislu Banka uvek stoji na raspolaganju nadležnim državnim organima za svaki oblik saradnje u obavljanju poslova kontrole i nadzora poslovanja.