Odloženo plaćanje Dina DIS Co-branding karticom

U saradnji sa kompanijom DIS, Komercijalna banka izdaje i DinaCard Co-branding karticu koja  korisnicima pruža mogućnost odloženog plaćanja robe na 90 dana u prodajnim objektima kompanije DIS. Kartica funkcioniše po principu odobrenog mesečnog limita, koji se utvrđuje na osnovu zarade usmerene preko računa Banke i ocene kreditne sposobnosti.

Za prvih 60 dana odlaganja nema kamate, a za period odlaganja plaćanja od 61 do 90 dana, Banka zaračunava kamatu od 1,20% na mesečnom nivou.

U svim ostalim slučajevima, DIS Co-branding kartica može da se koristi kao debitna kartica sa promptnim zaduženjem tekućeg računa.

Na bankomatima i šalterima Komercijalne banke podizanje gotovine DinaCard Co-branding karticom ne podleže plaćanju naknade.