Otvorena izložba o zaštiti kulturnog nasleđa

Poziv restauratora i konzervatora je multidisciplinarna i međuprofesionalna delatnost koja čini spoj umetničkog i manuelnog umeća, kao i naučne preciznosti. Svu kompleksnost i lepotu tog poziva, predstaviće mladi restauratori i konzervatori na izložbi koja je otvorena u KomBank Art holu u Beogradu i koja nosi naziv „Život originala“.

 

Izložbu čine radovi koji prezentuju konkretne konzervatorsko-restauratorske intervencije na originalnim umetničkim delima: štafelajnim slikama, zidnim slikama, skulpturi, keramici i umetničkim delima na papiru.

 

Izlagači su studenti master studija studijskog programa Konzervacija i restauracija, na Fakultetu primenjenih umetnosti. Izložba na najbolji način ilustruje rezultate procesa edukacije mladog stručnog kadra, koji će se u budućnosti baviti zaštitom i očuvanjem kulturno-istorijske i umetničke baštine.

 

Odsek za konzervaciju i restauraciju osnovan je 2003. godine, a čine ga moduli Konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru, na kojem se osposobljavaju studenti za rad na zaštiti štafelajnih slika na platnu i drvetu, zidnih slika i mozaika i na zaštiti umetničkih dela na papiru i Konzervacija i restauracija skulptura i arheoloških predmeta, na kojem se studenti osposobljavaju za rad na zaštiti skulptura i arheoloških predmeta, izvedenih u svim materijalima.

 

Savremena konzervacija i restauracija postala je simbioza umetnosti i nauke, proširivši polje delatnosti na sve vrste kulturnih dobara, zbog čega je neophodno da konzervatori - restauratori steknu široko multidisciplinarno profesionalno obrazovanje, što podrazumeva da moraju da poseduju poseban umetnički senzibilitet, opštu kulturu, poznavanje slikarskih tehnika, slikarske tehnologije i tehnologija drugih umetničkih delatnosti, kao i naučnih metoda konzervatorskih ispitivanja.

 

Izložba će biti otvorena do 10. juna, svakog dana od 8 do 20 časova. Galerijski prostor KomBank Art hol nalazi se na Trgu Politika 1, ulaz se ne naplaćuje.