Poziv klijentima Banke na usklađivanje sa zakonom SPN i FT do 25.12.2018 godine

Pozivaju se klijenti Banke koji su poslovnu saradnju uspostavili do 01.04.2018 godine da najkasnije do 25.12.2018 godine posete matičnu ekspozituru gde se vodi račun fizičkog lica / preduzetnika / pravnog lica, radi dostavljanja obrasca KYC Upitnik za proveru identifikacije uz prezentovanje važećeg identifikacionog dokumenta,  kako bi Banka bila u mogućnosti da sprovede zakonsku obavezu propisanu članom 124 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, o čemu Vas je već pisanim putem obavestila.

 

Pravna lica i preduzetnici obrazac Upitnika mogu da preuzmu sa Banke www.kombank.com, link http://www.kombank.com/pdf/P-09-01%2004%20KYC%20upitnik%20za%20proveru%20identifikacije.doc, a fizička lica sa linka http://www.kombank.com/kyc-upitnik-za-fizicko-lice