Proizvedeno u Srbiji - Komercijalna banka

Proizvedeno u Srbiji – Komercijalna banka

 

U velikoj akciji dnevnog lista Blic pod nazivom „Proizvedeno u Srbiji“ predstavljena je i Komercijalna banka, kao jedan od najvećih srpskih brendova. Predsednik Izvršnog odbora Aleksander Piker je u autorskom tekstu predstavio Banku kroz rezultate poslovanja, organizaciju i planove za buduće poslovanje. Tekst prenosimo u celosti.

 

Alexander Picker, predsednik Izvršnog odbora

 

Tradicija i digitalizacija

 

Komercijalna banka AD Beograd je jedna od najstarijih institucija na srpskom finansijskom tržištu. Može da se pohvali kontinuitetom u poslovanju od 46 godina.

 

U 2016. godini visina štednje u Komercijalnoj banci porasla je za 21 milion evra i sada iznosi 1,6 milijardi evra, što Banku čini apsolutnim rekorderom po visini deviznih štednih uloga na tržištu. O poverenju koje, ne samo klijenti, nego i ostali građani Srbije imaju u Komercijalnu banku govore i rezultati poslednjeg finansijskog omnibus istraživanja agencije IPSOS, prema kojima je Komercijalna banka u očima svih ispitanika najbolja banka u Srbiji i najbolja banka za potencijalne klijente.

 

Prodajna mreža Komercijalne banke u Srbiji takođe je najveća u Srbiji, i sastoji se od 204 ekspoziture i 269 bankomata. Preko svojih supsidijara Komercijalne banke Banja Luka i Komercijalne banke Budva, Banka posluje na tržištima Bosne i Hercegovine i Crne Gore. 

 

Po veličini je druga banka na tržištu sa ukupnim kapitalom od 484 miliona evra i sa adekvatnošću kapitala od 26,97%, što je znatno iznad regulatornog limita koji propisuje Narodna banka Srbije (12%).

 

Nakon analize svih relevantnih i raspoloživih tehnologija u oblasti finansija, procene potencijala, ispitivanja domaćeg tržišta i mapiranja poslovnih procesa, Komercijalna banka je u prošloj godini uspešno započela proces digitalizacije proizvoda i usluga. Čitavo društvo počiva na internet, elektronskom i digitalnom poslovanju i bila bi velika greška za banke da ne razmišljaju u tom pravcu.

 

Klijentima Banke su već dostupne dve moderne elektronske usluge koje su jednostavne za korišćenje i ne zahtevaju veliko informatičko obrazovanje. Usluga slanja gotovog novca KOMeKEŠ, koristi se preko mBank aplikacije i primalac novca treba da ima samo mobilni telefon. Druga usluga, digitalna Visa kartica KOMePAY, bazirana je na HCE tehnologiji, takođe se koristi u okviru mBank aplikacije, a  omogućava sva beskontaktna plaćanja uz pomoć mobilnog telefona, bez nošenja novčanika.

 

U narednom periodu, Banka će biti skoncentrisana na nekoliko ciljeva: dinamičan razvoj korišćenja mobilne telefonije prilikom plaćanja robe i usluga, ekspanzija u razvoju i funkcionalnostima e-komerc servisa koje Banka pruža, automatizacija internih poslovnih procesa radi ubrzanja i poboljšanja kvaliteta poslovanja i obiman razvoj digitalnih kanala komunikacije sa klijentima.

 

Pozicija Komercijalne banke u digitalizaciji u oblasti bankarskih usluga, koja će se sve više razvijati, nije pasivna, već je pozicija lidera. Takva pozicija je odabrana zbog odgovornosti prema velikom broju klijenata i njihovim potrebama.

 

Osim dalje digitalizacije proizvoda, ova godina u Komercijalnoj banci treba da bude i godina privatizacije. Izabran je privatizacioni savetnik, a akcionari će odlučiti koji model privatizacije je najbolje primeniti. 

 

Zadatak nas u menadžmentu je da očvrsnemo temelje Banke, da utvrdimo jasan i siguran plan razvoja i učinimo je poželjnim „plenom” za potencijalne kupce. Cilj nije da samo podignemo vrednost Banke pred prodaju, nego da podignemo njen kvalitet, a preko toga i njenu vrednost na dugi rok, bez obzira da li će i kada biti prodata. Napraviti je bankom o koju će se kupci otimati i investirati i po višoj ceni od tržišne, kada se uvere da je snažna i perspektivna.