Promenite adresu uz stambeni kredit

Stambeni krediti odobravaju se klijentima sa redovnim primanjima, a minimalni uslovi koje je potrebno da ispuni podnosilac zahteva su stalni radni odnos minimum 6 meseci kod sadašnjeg poslodavca i minimum 12 meseci ukupnog radnog staža.

Krediti sa deviznom klauzulom, sa rokom otplate do 30 godina ukoliko su osigurani kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) ili do 32 godine ukoliko nisu osigurani kod NKOSK. Klijenti imaju i mogućnost korišćenja grejs perioda do godinu dana, uz pripis obračunate kamate glavnom dugu ili mesečno plaćanje kamate u toku grejs perioda.

Osim kupovine stana ili kuće, stambeni krediti mogu da se koriste i za izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju stana ili kuće.

Po navedenim uslovima mogu da se refinansiraju i stambeni krediti realizovani kod drugih banaka.

Komercijalna banka iz svoje ponude stambenih kredita, izdvaja i dinarske stambene kredite osigurane kod NKOSK. Konkurentne kamatne stope i niz drugih pogodnosti koje nudi Komercijalna banka, prednosti su koje čine stambene kredite pravim izborom za sve one koji žele da postanu vlasnici stana.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.kombank.com, putem digitalne ekspoziture KOMeCENTAR ili na brojeve Kontakt centra 011 201 11 86 i 0700 800 900.