Prva generacija Kombank akademije završila obuku

Kombank akademiju, program razvoja talenata u Komercijalnoj banci, uspešno je završila prva generacija polaznika.

 

Akademija je trajala šest meseci i imala osam modula predavanja, tematski podeljenih u skladu sa procesima rada u Banci. Kroz ove module odabrani kandidati, stekli su uvid u celinu bankarskog poslovanja - poslove sa stanovništvom i privredom, kontroling, hartije od vrednosti, upravljanje sredstvima i odnosi sa finansijskim institucijama, informacione tehnologije, platni promet i bankarske operacije, kreditni rizici, bezbednost banke, Compliance, interna revizija, digitalno bankarstvo i strateški razvoj i kartice.

 

Obuku je završilo 30 mladih bankarskih službenika iz svih organizacionih delova Komercijalne banke Beograd, Banja Luka i Budva. Kroz predavanja, koja su držali zaposleni u Banci, polaznici su osim usvajanja novih znanja i veština, imali priliku da se upoznaju i podele iskustva sa kolegama iz drugih organizacionih delova Banke, razvijaju timski duh, motivaciju i osećaj pripadnosti kompaniji i unapređuju svoja znanja o poslovanju Banke i supsidijara.