U susret budućnosti - "E-commerce"

Moderne tehnologije su u potpunosti promenile bankarske sisteme, koji su prinuđeni da idu u korak sa novim tehnologijama, poruka je učesnika okruglog stola na temu „Prednosti i zamke e-commerce“, u kome su učestvovali guverner NBS Jorgovanka Tabaković, član IO Komercijalne banke Dejan Tešić, kao i mnogi predstavnici finansijskog i poslovnog sektora.

 

Učesnici skupa istakli su da plaćanja gotovinom u Srbiji i dalje predstavljaju 70 odsto prometa, ali i da je elektronsko plaćanje u porastu. Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković istakla je da će NBS obezbediti najsavremeniju infrastrukturu, koja će omogućiti bankama da implementiraju instant plaćanja (u skladu sa PSD2 direktivom) i svojim korisnicima obezbediti da koriste novi sistem, koji će sa strane NBS biti implementiran u drugoj polovini 2018. godine.

 

Član Izvršnog odbora Komercijalne banke Dejan Tešić objasnio je da je ovo veliki iskorak za NBS, da je uređenje bankarskih provizija svakako put kojim bi trebalo krenuti, a uvođenje instant plaćanja, kao i regulativa koja će omogućiti otvaranje računa elektronskim putem korišćenjem tehnologije digitalnog potpisa su izuzetno značajni za stvaranje ambijenta za razvoj e-commerce-a.

„Davno je prošlo vreme za visoke - interchange provizije - koje su mogle biti stimulativne za razvoj kartičnog poslovanja u Srbiji. Nove tehnologije otvaraju mnoge mogućnosti za uvođenje različitih usluga i ostvarivanje prihoda kroz nove usluge“, rekao je Tešić.

 

Zajednički zaključak predstavnika bankarskog sektora je bio i da nove tehnologije ne poskupljuju transakcije, već su efikasnije, smanjujući pritom broj koraka u svakoj transakciji, a samim tim i cenu transakcija.