Bankoosiguranje

Bankoosiguranje
Check Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita
Check Putno zdravstveno osiguranje
Check Osiguranje imovine/domaćinstva

NLB Komercijalna banka je zastupnik u osiguranju Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. i Sava neživotno osiguranje a.d.o

Kao zastupnik u osiguranju navedenih društava, Banka prodaje sledeće vrste neživotnih osiguranja:

Uzimate kredit, a želite da obezbedite finansijsku podršku i zaštitu za svoju porodicu u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti, kao što su gubitak posla, nezgoda, bolovanje?

Rešenje je ugovaranje polise osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita kod društva za osiguranje Sava neživotno osiguranje a.d.o. Ovu polisu možete ugovoriti u ekspoziturama NLB Komercijalne banke, koja je zastupnik u osiguranju.

U ponudi su dva paketa osiguranja:

Osigurani rizik

STANDARD

PREMIUM

Nezaposlenost - gubitak zaposlenja

Nezgoda (smrt usled nezgode i trajni invaliditet > 50%)

Privremena sprečenost za rad (bolovanje) usled bolesti i nezgode

 

 

Prednosti ovog osiguranja:

 • Finansijska zaštita i zaštita vaše porodice u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti
 • Brz i jednostavan proces ugovaranja polise
 • Naknada mesečnih anuiteta od strane osiguravača tokom dužeg bolovanja ili traženja novog posla
 • U slučaju prevremene otplate kredita, povrat srazmernog dela uplaćene premije osiguranja
 • Nije potrebno popunjavanje zdravstvenog upitnika

Kome je ovo osiguranje namenjeno?

Osiguranje je namenjeno:

 • zaposlenim licima, korisnicima novoodobrenih gotovinskih i kredita za refinansiranje
 • licima koja imaju prebivalište i mesto rada u Republici Srbiji, kao i licima čiji je poslodavac registrovan u Republici Srbiji, uključujući i predstavništva stranih društava u Republici Srbiji

Osiguranje nije namenjeno samozaposlenim licima, vlasnicima firmi, kao ni članovima njihovih porodica.

Trajanje osiguranja

Polisa se zaključuje na vreme koje odgovara periodu otplate kredita, pri čemu je dan početka osiguranja dan realizacije kredita.

Osiguranje počinje po isteku 24. časa onoga dana koji je označen u polisi kao dan početka osiguranja, ako je do tada plaćena ukupna premija.

Za ovaj proizvod postoji takozvana karenca, što znači da pokriće počinje tek po isteku perioda karence, pod uslovom da je plaćena premija (osim za osigurani slučaj trajni invaliditet (>50%), smrt i bolovanje usled nezgode kada nema karence).

Osiguranje prestaje istekom 24. časa onoga dana, koji je u polisi naveden kao dan završetka osiguranja, odnosno dan dospeća poslednjeg mesečnog anuiteta prema planu otplate kredita.

Takođe, osiguranje prestaje i kada:

 • nastupi smrt osiguranika;
 • nastane trajni invaliditet osiguranika preko 50%;
 • osiguranik postane nepodoban za osiguranje (navrši 65 godina, penzioniše se, postane preduzetnik…);
 • je isplaćen maksimalan broj anuiteta za period trajanja osiguranja, definisan u polisi osiguranja za ugovorene rizike;
 • ugovor o osiguranju bude raskinut;
 • kredit bude prevremeno otplaćen u celosti.

Premija osiguranja

Premija osiguranja se plaća jednokratno i unapred i zavisi od:

 • izabranog paketa osiguranja (Standard ili Premium)
 • visine osigurane sume (visine kredita) kao maksimalne obaveze osiguravača
 • trajanja osiguranja (roka otplate po kreditu)

Šta se isplaćuje Banci u slučaju da se desi nezgoda / gubitak posla ili bolovanje?

Kada nastupi osigurani slučaj smrti i trajnog invaliditeta preko 50% kao posledice nezgode, osiguranjem je pokriven ostatak nedospele glavnice po kreditu.

Kada nastupi osigurani slučaj nezaposlenost ili bolovanje (usled bolesti ili nezgode), a u skladu sa Uslovima osiguranja, osiguranjem je pokriveno maksimalno 6 anuiteta po jednom osiguranom slučaju odnosno maksimalno 3 osigurana slučaja u toku otplate kredita.

Prijava osiguranog slučaja

Prijava štete vrši se Sava osiguranju:

 • na mail sava.stete@sava-osiguranje.rs,
 • poštom na adresu Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd ili
 • putem telefona 011/3644-888

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja je važan pratilac za svako putovanje u inostranstvo. Putno zdravstveno osiguranje pruža zaštitu i sigurnost u slučaju nezgoda, bolesti ili drugih neplaniranih situacija tokom putovanja, odnosno obezbeđuje naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadne bolesti ili nezgode, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obezbeđen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.

U ekspoziturama NLB Komercijalne banke moguće je ugovoriti polisu putnog zdravstvenog osiguranja društva za osiguranje Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd  čiji je Banka zastupnik u osiguranju.

Ko može da zaključi polisu putnog zdravstvenog osiguranja?

Polisu mogu zaključiti lica koji su državljani Republike Srbije, kao i strani državljani i lica bez državljanstva uz uslov da imaju prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak ili su stalno nastanjeni u Republici Srbiji.

Osiguranje  se može zaključiti kao:

 • individualno;
 • porodično (bračni drug i deca do 18 godina starosti);
 • multi putno osiguranje - putno osiguranje sa više ulazaka i izlazaka iz zemlje.

Šta polisa putnog zdravstvenog osiguranja pokriva?

Polisa može biti zaključena sa različitim nivoima osiguravajućeg pokrića. U zavisnosti od izabranog paketa (BASIC, STANDARD ILI PREMIUM), putno zdravstveno osiguranje pokriva:

 • medicinsku asistenciju
 • pravnu asistenciju
 • pokriće za slučaj gubitka prtljaga
 • pokriće troškova u slučaju prevremenog prekida aranžmana
 • organizaciju i pokriće troškova pomoći na putu.

Prilikom zaključenja osiguranja lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, pored osnovnog pokrića mogu se, ugovoriti sledeća dodatna pokrića:

 • pokriće za Covid-19;
 • osiguranje sportskih rizika;
 • obavljanje građevinskih poslova

Kada se plaća i od čega zavisi premija osiguranja?

Premija osiguranja plaća se prilikom preuzimanja polise osiguranja unapred i u celosti u ekspozituri Banke i ista zavisi od:

 • teritorijalnog pokrića (geografsko područje na kome se pruža osiguravajuće pokriće)
 • visine  sume osiguranja
 • trajanja osiguranja
 • ugovorenog paketa osiguranja
 • vrste putovanje (individualno, porodično, više ulazaka/izlazaka)
 • godina starosti osiguranog lica (pristupne starosti).

Kako postupiti u slučaju nastanka nezgode/povrede/bolesti?

Potrebno je da kontaktirate Asistentsku kompaniju TBS Team 24 koji će vam dati sve potrebne informacije i instrukcije na srpskom jeziku, organizovati prvi pregled i odobriti troškove pomoći. TBS Team 24 radi 24 časa.

Sve troškove koji su u skladu sa ugovorenim osiguravajućim pokrićem snosi osiguravač Sava osiguranje isti se refundiraju nakon povratka u zemlju, uz sačuvane račune i medicinsku dokumentaciju.

Prilikom realizacije kredita gde je predmet obezbeđenja istog hipoteka na stambenom objektu, zahteva se da predmet hipoteke bude osiguran od obaveznih požarnih rizika ali i određenih dodatnih rizika. Stoga, ugovaranje polise osiguranja imovine predstavlja nezaobilazni deo prilikom realizacije stambenih i drugih hipotekarnih kredita.

U ekspoziturama NLB Komercijalne banke moguće je ugovoriti polisu osiguranja imovine društva za osiguranje Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. čiji je Banka zastupnik u osiguranju, te sve u vezi sa stambenim kreditom Banke završava se na jednom mestu.

Šta je moguće osigurati polisom osiguranja građevinskih objekata u vlasništvu fizičkih lica?

Polisa osiguranja imovine odnosno polisa osiguranja građevinskih (stambenih) objekata u vlasništvu fizičkih lica potpuno je prilagođena zahtevima Banke u pogledu rizika koje ovo osiguranje pokriva.

Osnovni rizici koje pokriva ovo osiguranje su: požar, udar groma, oluja, grad, eksplozija, pad letelice na objekat, manifestacije i demonstracije, udar sopstvenog motornog vozila u osigurani građevinski objekat.

Ovim osiguranjem je moguće ugovoriti i pokriće od dodatnih rizika kao što su: izliv vode iz instalacija, zemljotres i poplava i bujica.

Takođe, ovo su polise koje se vinkuliraju u korist Banke.

Trajanje osiguranja i plaćanje premije osiguranja

Polisa osiguranja imovine  je višegodišnja polisa koja se zaključuje na period do kraja otplate kredita, pri čemu se premija osiguranja obračunava i plaća na godišnjem nivou.

Posebna pogodnost:

 • 5% popusta na obračunatu premiju za trajanje osiguranje od 5 do 10 godina
 • 10% popusta na obračunatu premiju za trajanje osiguranja preko 10 godina

Za obezbeđenje komfornijeg plaćanja premije u budućim godinama, moguće je otvoriti trajni nalog za ovu svrhu u ekspoziturama NLB Komercijalne banke.

Najdragocenije što dom može da ponudi je sigurnost.

Mnogo odricanja i ulaganja je potrebno dok stvaramo svoj dom, a ponekad neočekivane opasnosti mogu u trenutku da ga ugroze. Možda to ne možemo sprečiti, ali možemo izbeći velike troškove i nadoknaditi štetu na svojoj imovini.

Pravi način za to je ugovaranje polise kombinovanog osiguranja domaćinstva „Čuvar kuće“. U pitanju je paket osiguranja koji obezbeđuje pokriće širokog spektra najfrekventnijih rizika uz dodatnu mogućnost nadogradnje paketa kako bi se isti prilagodio specifičnim potrebama i budžetu konkretnog domaćinstva.

U ekspoziturama NLB Komercijalne banke moguće je ugovoriti polisu kombinovanog osiguranja domaćinstva Čuvar kuće društva za osiguranje Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. čiji je Banka zastupnik u osiguranju.

Šta je moguće osigurati paketom osiguranja Čuvar kuće?

Ovim osiguranjem mogu se osigurati:

 • stalno nastanjeni stambeni objekti (kuće i stanovi) uključujući i ugrađene instalacije i oprema u njima;
 • stvari domaćinstva;
 • članovi domaćinstva od posledica trajnog invaliditeta i smrti usled nesrećnog slučaja (nezgode);
 • odgovornost članova domaćinstva u svojstvu privatnih lica u svakodnevnom životu i odgovornost iz posedovanja nepokretnosti.

Koje osigurane rizike pokriva osiguranje Čuvar kuće?

Kada se  zaključuje kao jednogodišnje osiguranje bez vinkulacije ovo osiguranje podrazumeva osnovni paket koji se po želji klijenta može nadograditi dodatnim rizicima.

Osnovni paket Čuvar kuće nudi zaštitu od standardnih rizika, iskustveno sa najvećom mogućnošću nastanka i optimalnom širinom pokrića. Ovim paketom mogu se osigurati stambeni objekti i stvari domaćinstva u njima od sledećih rizika:

 • požar i neke druge opasnosti (udar groma, oluja, grad, eksplozija, pad letelice na objekat, manifestacije i demonstracije, udar sopstvenog motornog vozila u osigurani stambeni objekat)
 • izliv vode iz instalacija;
 • provalna krađa i razbojništvo;
 • lom stakla i lom instalacija.

Osnovni paket je moguće nadograditi u skladu sa potrebama, po meri i specifičnostima konkretnog domaćinstva izborom nekog ili svih dodatnih rizika:

 • zemljotres;
 • poplava i bujica;
 • rizici iznenađenja (pritisak snega, pad drveta, dim, obest i vandalizam, atmosferske vode);
 • odgovornost članova domaćinstva u svojstvu privatnih lica u svakodnevnom životu i odgovornost iz posedovanja nepokretnosti;
 • osiguranje članova domaćinstva od posledica trajnog invaliditeta i smrti usled nesrećnog slučaja (nezgode).

Kada se  zaključuje kao višegodišnje osiguranje ovo osiguranje podrazumeva osnovni paket koji uključuje osiguranje stambenog objekta i stvari domaćinstva od sledećih rizika:

 • požar i neke druge opasnosti (udar groma, oluja, grad, eksplozija, pad letelice na objekat, manifestacije i demonstracije, udar sopstvenog motornog vozila u osigurani stambeni objekat)
 • izliv vode iz instalacija i
 • zemljotres

koji se može nadograditi sledećim rizicima:

 • provalna krađa i razbojništvo;
 • lom stakla i lom instalacija;
 • poplava i bujica;
 • rizici iznenađenja (pritisak snega, pad drveta, dim, obest i vandalizam, atmosferske vode);
 • odgovornost članova domaćinstva u svojstvu privatnih lica u svakodnevnom životu i odgovornost iz posedovanja nepokretnosti;
 • osiguranje članova domaćinstva od posledica trajnog invaliditeta i smrti usled nesrećnog slučaja (nezgode).

Napominjemo da je višegodišnje osiguranje Čuvar kuće moguće vinkulirati u korist Banke.

Dodatne pogodnosti paketa Čuvar kuće:

 • osiguranje pomoćnih prostorija bez plaćanja dodatne premije;
 • pokriće troškova iznajmljivanja privremenog smeštaja uključujući i transport preostalih stvari domaćinstva (kod rizika požara) do 500 eur;
 • pokriće troškova preventivne zamene brave iste vrste i kvaliteta zbog nestanka ključa do 100 eur;
 • automatsko pokriće za novorođenog člana domaćinstva u toku godine bez plaćanja dodatne premije;
 • pokriće za stvari koje pripadaju osiguraniku u momentu izvršenja krivičnog dela razbojništva i izvan stambenog objekta.

bankoosiguranje-sava