Specijalna sajamska ponuda poljoprivrednih kredita!

09.05.2019.

Komercijalna banka je za predstojeći Sajam poljoprivrede u Novom Sadu, pripremila specijalnu sajamsku ponudu kredita poljoprivrednicima.

Specijalna sajamska ponuda namenjena je za:

  • finansiranje investicija uz veoma povoljne kamatne stope i naknade za obradu zahteva i
  • finansiranje obrtnih sredstava i trajnih obrtnih sredstava uz veoma povoljne kamatne stope bez naknade za obradu zahteva.

Korisnici kredita mogu da budu nosioci komercijalnih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
  • imaju otvoren namenski poljoprivredni račun u Komercijalnoj banci i
  • da se nalaze u aktivnom statusu.

Sredstva iz kredita za investicije mogu da budu iskorišćena za kupovinu nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, opreme za skladištenje poljoprivrednih proizvoda, kupovinu vozila za poslovne svrhe, sistema za navodnjavanje, osnovnog i matičnog stada i jata, za kupovinu, izgradnju i adaptaciju poljoprivrednih objekata, podizanje plastenika, izgradnju staklenika i podizanje višegodišnjih zasada.

Sredstva za kredite za obrtna i trajno obrtna sredstva su namenjena za nabavku semena, đubriva, goriva, zaštite, životinja i hrane za tov, tekuće održavanje opreme, održavanje mehanizacije i objekata, obrtna sredstva potrebna za organizovanje proizvodnje na zemljištu koje je uzeto u zakup na duži vremenski period, za tov junadi, plaćanje zakupa zemljišta na duži period od godinu dana.

Krediti iz specijalne sajamske ponude mogu biti namenjeni i za refinansiranje sopstvene investicije izvršene u periodu od maksimalno 12 meseci, odnosno za obrtna sredstva refinansiranje sopstvenih ulaganja izvršenih u periodu od maksimalno 6 meseci pre podnošenja zahteva, kao i za refinansiranje obaveza u drugim bankama. 

Krediti za investicije se odobravaju do visine kreditne sposobnosti klijenta, a u minimalnom iznosu od EUR 5.000,00. Rok otplate kredita je od 13 do 84 meseca, uz mogućnost korišćenja grejs perioda do godinu dana.

Krediti za obrtna i trajno obrtna sredstva se odobravaju do visine kreditne sposobnosti klijenta, a u minimalnom iznosu od EUR 1.000,00. Rok otplate kredita je do 24 meseca.

Korišćenje investicionog kredita može biti jednokratno ili u tranšama u roku od maksimum 6 meseci od datuma potpisivanja ugovora o kreditu, a otplata kredita u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim ratama.

Krediti za obrtna i trajno obrtna sredstva se koriste jednokratno, a otplata je u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima.

Uslovi iz ove ponude važe do 31. jula ove godine.

Osim specijalnih sajamskih uslova, Komercijalna banka u redovnoj ponudi za poljoprivrednike ima i kratkoročne Kombank agrar kredite za obrtna i trajna sredstva, kao i Kombank agrar kredite za investicije po veoma povoljnim uslovima.

Kao i prethodnih godina, Komercijalna banka je, putem posebnih aranžmanskih  kredita u saradnji sa prodavcima poljoprivredne mehanizacije, prodavcima repromaterijala i lokalnim samoupravama, omogućila poljoprivrednicima da pod najpovoljnijim uslovima dođu do poljoprivredne mehanizacije, opreme, repromaterijala i sl.

Takođe, Banka i ove godine nastavlja uspešnu saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u delu odobravanja subvencionisanih poljoprivrednih kredita, Garancijskim fondom AP Vojvodina, a učestvuje i u programu IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Sve informacije o redovnim i specijalnim ponudama poljoprivrednih kredita, zainteresovani klijenti mogu da dobiju na štandu Banke na Novosadskom sajmu, ispred Hale broj 1 ili na velikom broju pultova kod poslovnih partnera, prodavaca mehanizacije.

Takođe, klijenti se mogu informisati u jednoj od 203 ekspoziture širom Srbije, putem Kontakt centra Banke na brojeve 011 201 86 00 i 0700 800 900 ili na sajtu Banke na stranici Poljoprivreda.