Brokersko-dilerski poslovi

Brokersko-dilerski poslovi
Check Trgovina akcijama na berzi
Check Vanberzanska trgovina domaćim hartijama od vrednosti
Check Usluge koprorativnog agenta

NLB Komercijalna banka AD Beograd kao član Beogradske berze, Centralnog registra i kliringa hartija od vrednosti, Fonda za zaštitu investitora, svojim klijentima može da ponudi po povoljnim uslovima, kvalitetno i sigurno, sledeće investicione usluge:

 

Obaveštenje građanima koji su ostvarili pravo na obeštećenje za oduzetu imovinu u vidu akontacije obeštećenja i u vidu državnih obveznica, a po osnovu Rešenja o obeštećenju Agencije za restituciju

Obaveštavaju se građani koji su primili Rešenje o obeštećenju Agencije za restituciju, da sve neophodne račune:

  • Dinarski račun;
  • Namenski devizni račun;
  • Vlasnički račun hov,

mogu da otvore u mreži ekspozitura NLB Komercijalne Banke AD Beograd širom Srbije (spisak ekspozitura je na kraju ovog obaveštenja).

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone:

+381 11 333-9043

+381 11 333-9022

+381 11 333-9393

ili putem e-maila:

brokeri@nlbkb.rs

custody@nlbkb.rs

Spisak ovlašćenih ekspozitura za poslove sa hartijama od vrednosti možete pogledati ovde

 

Obaveštenje akcionarima za isplatu dividendi

NLBKomercijalna banka AD Beograd, ovim putem poziva sve svoje akcionare koji nisu imali otvorene novčane račune i/ili nisu primili novčana sredstva po osnovu isplate dividendi Banke zaključno sa poslovnom 2019. godinom, da se obrate NLB Komercijalnoj Banci AD Beograd, radi dostave dokumentacije potrebne za isplatu dividende Banke:

Kontakt telefon:
011/333-9022

E-mail adrese:
custody@nlbkb.rs  
brokeri@nlbkb.rs

 

 

Dokumenta

 

Kontakt:
Direktor:
Dragomir Milin, tel: +381 11 333 9057; e-mail: dragomir.milin@nlbkb.rs

Kontrolor:
Aleksandra Jelača,
tel: +381 11 333 9030; e-mail: aleksandra.jelaca@nlbkb.rs

Brokerski poslovi:
- Ljiljana Šegrt Jovanović, tel: +381 11 333 9033; e-mail: lj.segrt-jovanovic@nlbkb.rs

Dilerski poslovi:
Stanica Blagojević, tel: +381 11 333 9031; e-mail: stanica.blagojevic@nlbkb.rs

Korporativna agentura:
Marina Branković, tel: +381 11 333 9140; e-mail: marina.brankovic@nlbkb.rs
Fax: 011 33 39 157
e-mail: brokeri@nlbkb.rs

 

Broj telefona za telefonsko ispostavljanje naloga je  +(381) 11  201 85 88.

 

Trgovanje na berzi
Izveštaj o izvršenim transakcijama van berze - NLB Komercijalna banka
Pregled tržišnih informacija
NLB trader
Trgovanje van berze
Korporativni agent emisije