Zaštita podataka ličnosti

Zaštita podataka ličnosti

NLB Komercijalna Banka u potpunosti poštuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. U skladu sa zakonskom regulativom ažurirali smo obaveštenja o obradi podataka o ličnosti, tako da sva lica koja posluju sa NLB Komercijalnom Bankom imaju priliku da budu upoznata sa svrhom, načinom obrade i korišćenjem ličnih podataka, kao i načinima ostvarivanja njihovih prava u domenu zaštite podataka o ličnosti. Na ovaj način obezbeđujemo potpunu transparentnost, jačamo uzajamno poverenje i kvalitet naše saradnje.

U dole priloženim dokumentima možete se upoznati sa detaljima u vezi sa obradom podataka, odnosno Zahtevom za ostvarivanje prava:

Banka je imenovala Lice za zaštitu podataka o ličnosti kojem se možete obratiti u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu podatka o ličnosti, kao i u vezi sa ostvarivanjem vaših prava propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, na jedan od sledećih načina:

  • slanjem e-maila na adresu: dpo@nlbkb.rs ;
  • slanjem pismena na adresu sedišta Banke: NLB Komercijalna banka AD Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165 V, 11070 Novi Beograd – sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka“;
  • predajom pismena u ekspoziturama Banke, sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka“.