Keš krediti

Prava prilika za dobre odluke

Informativni kalkulator
Check Bez naknade za obradu zahteva
Check Period otplate 13-71 mesec
Check Iznos kredita do 3.000.000 RSD

Glavne prednosti

  • Iznos kredita do 3.000.000 dinara
  • Period otplate od 13 do 71 mesec
  • Bez naknade za obradu kredita
  • Brza i jednostavna procedura odobrenja kredita

 

Kreditni kalkulator
Unesite iznos
Maksimalni iznos:
Unesite rok otplate

meseci

Minimalni rok:
Maksimalni rok:
Mesečni anuitet
0 RSD
Iznos kredita sa kamatom
0 RSD

*Kalkulator je informativnog karaktera

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera. Kalkulacija se odnosi na kredite uz prenos/prijem zarade/penzije preko NLB Komercijalne banke. Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.
Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.

Zahvaljujući kreditu u iznosu do 3.000.000 dinara možete odmah ostvariti svoje želje, a budućnost ćete lakše planirati. Gotovinski kredit je namenjen svim klijentima bez obzira da li primaju zaradu (ili su u procesu prenosa zarade) preko računa u Banci ili ne.

Pogledajte sve uslove, proverite na konkretnom primeru da li kredit odgovara vašim potrebama i saznajte koja dokumenta su potrebna za podnošenje zahteva.

Uslovi kredita

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI

TIP KLIJENTA

KLIJENTI SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BEZ PRENOSA ZARADE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do

RSD 3.000.000,00

RSD 2.000.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Od 13 do 71 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13,95% - fiksna

ili

od 6,00% do 8,20% + 6M BELIBOR - promenljiva

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

14,95% - fiksna

ili

9,20% + 6M BELIBOR - promenljiva

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.09.)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

 Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko menica korisnika kredita

Po jedna blanko menica Korisnika kredita i kreditno sposobnog žiranta

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.

Reprezentativni primeri

DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT – FIKSNA KAMATNA STOPA

Tip klijenta

KLIJENTI BANKE

KLIJENTI U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BEZ PRENOSA ZARADE

Iznos kredita u RSD

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Rok otplate u mesecima

71

71

71

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna

13,95%

13,95%

14,95%

Naknada Banke za obradu kredita

Bez naknade

Bez naknade

Bez naknade

Naknada za vođenje tekućeg računa u RSD

-

150,00

-

Obezbeđenje kredita

Menica Korisnika kredita

Menica Korisnika kredita

- Menica Korisnika kredita
- Menica kreditno sposobnog žiranta

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD

246,00

246,00

492,00

Troškovi izdavanja menica u RSD

50,00

50,00

100,00

Mesečni anuitet u RSD

12.458,94

12.458,94

12.781,40

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD

 884,880.74

  895,530.74

  908,071.40

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

14,90%

15,43%

16,06%

Obračun je izvršen na dan 01.10.2023. godine.

 

DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT – PROMENLJIVA KAMATNA STOPA

Tip klijenta

KLIJENTI BANKE

KLIJENTI U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BEZ PRENOSA ZARADE

Iznos kredita u RSD

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Rok otplate u mesecima

71

71

71

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, promenljiva

11,98%
(6M Belibor* + 6,00%)

11,98%
(6M Belibor* + 6,00%)

15,18%
(6M Belibor* + 9,20%)

Naknada Banke za obradu kredita

Bez naknade

Bez naknade

Bez naknade

Naknada za vođenje tekućeg računa u RSD

-

150,00

-

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD

246,00

246,00

492,00

Troškovi izdavanja menica u RSD

50,00

50,00

100,00

Obezbeđenje kredita

Menica Korisnika kredita

Menica Korisnika kredita

- Menica Korisnika kredita
- Menica kreditno sposobnog žiranta

Mesečni anuitet u RSD

11.837,00

11.837,00

12.856,20

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD

 840,723.00

 851,373.00

 913,380.20

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

12,68%

13,22%

16,32%

Vrednost 6M Belibor-a na dan 01.09.2023. godine iznosi 5,98%.
Obračun je izvršen na dan 01.10.2023. godine.

 

Dokumentacija

Kredite za refinansiranje možete dobiti ukoliko ste klijent Banke, ali i kao fizičko lice koje nema otvoren tekući račun kod NLB Komercijalne banke. Klijenti Banke su klijenti koji primaju zaradu ili su u procesu prenosa zarade preko računa u Banci. Krediti su namenjeni fizičkim licima u stalnom radnom odnosu i penzionerima.

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

 

Pogledajte sve uslove, proverite na konkretnom primeru da li kredit odgovara vašim potrebama i saznajte koja dokumenta su potrebna za podnošenje zahteva.

Uslovi kredita

DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE

TIP KLIJENTA

KLIJENTI SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BEZ PRENOSA ZARADE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do

RSD 3.000.000,00

RSD 2.000.000,00

ROK OTPLATE

Od 13 do  71 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13,95% -  fiksna

ili

od 6,00% do 8,20% + 6M BELIBOR - promenljiva

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

14,95% - fiksna

Ili

9,20% + 6M BELIBOR - promenljiva

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.09.)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

 Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko menica korisnika kredita

Po jedna blanko menica Korisnika kredita i kreditno sposobnog žiranta

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

 

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.

 

Reprezentativni primeri

DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE – FIKSNA KAMATNA STOPA

Tip klijenta

KLIJENTI BANKE

KLIJENTI U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BEZ PRENOSA ZARADE

Iznos kredita u RSD

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Rok otplate u mesecima

71

71

71

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna

13,95%

13,95%

14,95%

Naknada Banke za obradu kredita

Bez naknade

Bez naknade

Bez naknade

Naknada za vođenje tekućeg računa u RSD

-

150,00

-

Obezbeđenje kredita

Menica Korisnika kredita

Menica Korisnika kredita

- Menica Korisnika kredita
- Menica kreditno sposobnog žiranta

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD

246,00

246,00

492,00

Troškovi izdavanja menica u RSD

50,00

50,00

100,00

Mesečni anuitet u RSD

12.458,94

12.458,94

12.781,40

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD

884.880,74

895.530,74

908.071,40

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

14,90%

15,43%

16,06%

Obračun je izvršen na dan 01.10.2023. godine.

 

DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE – PROMENLJIVA KAMATNA STOPA

Tip klijenta

KLIJENTI BANKE

KLIJENTI U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BEZ PRENOSA ZARADE

Iznos kredita u RSD

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Rok otplate u mesecima

71

71

71

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, promenljiva

11,98%
(6M Belibor* + 6,00%)

11,98%
(6M Belibor* + 6,00%)

15,18%
(6M Belibor* + 9,20%)

Naknada Banke za obradu kredita

Bez naknade

Bez naknade

Bez naknade

Naknada za vođenje tekućeg računa u RSD

-

150,00

-

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD

246,00

246,00

RSD 492,00

Troškovi izdavanja menica u RSD

50,00

50,00

RSD 100,00

Obezbeđenje kredita

Menica Korisnika kredita

Menica Korisnika kredita

- Menica Korisnika kredita
- Menica kreditno sposobnog žiranta

Mesečni anuitet u RSD

11.837,00

11.837,00

12.856,20

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD

 840,723.00

 851,373.00

 913,380.20

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

12,68%

13,22%

16,32%

Vrednost 6M Belibor-a na dan 01.09.2023. godine iznosi 5,98%.
Obračun je izvršen na dan 01.10.2023. godine.

 

Dokumentacija

Potreban vam je dodatni novac i to brzo?

Ako platu ili penziju primate preko računa u NLB Komercijalnoj banci i imate nalog za elektronsko (NLB Eklik) ili mobilno bankarstvo (NLB Mklik), iskoristite pravu priliku i novu ponudu online keš kredita! Priložite potrebnu dokumentaciju i obezbedite dodatna sredstva na računu, bez odlaska u ekspozituru.

Online prijava štedi vam i vreme i novac – možete je obaviti iz svoje fotelje, a online keš krediti se od sada, odobravaju bez naknade za obradu kredita, menice i administrativne zabrane.

Uslovi kredita

ONLINE KEŠ KREDIT

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/PENZIJE koji imaju otvoren nalog za NLB Eklik/NLB Mklik

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit,
a max do RSD 600.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 71 mesec

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

12,95%

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Bez menice

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

Reprezentativni primeri

ONLINE KEŠ KREDIT

Tip klijenta

Klijenti Banke sa prijemom zarade/penzije koji imaju otvoren nalog za NLB Eklik/NLB Mklik

Iznos kredita u RSD

300.000,00

Rok otplate u mesecima

71

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna

12,95%

Naknada Banke za obradu kredita

Bez naknade

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD

246,00

Troškovi izdavanja menica u RSD

Bez menice

Mesečni anuitet u RSD

6.070,51

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD

431.252,21

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

13,78%

Obračun je izvršen na dan 01.10.2023. godine.

 

Dokumentacija

Iskoristite pravu priliku da povučete pametan potez za one koje volite uz kredite za penzionere sa:

  • fiksnim anuitetom tokom celog perioda otplate kredita
  • bez prenosa penzije i
  • uz Dunav osiguranje života.

Obezbeđenje kredita čine menica korisnika kredita i polisa osiguranja života Kompanije Dunav osiguranje. Banka plaća premiju osiguranja.

Krediti su namenjeni svim penzionerima, bez obzira da li primaju penziju (ili su u procesu prenosa penzije) preko računa u Banci ili ne.

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

Pogledajte sve uslove, proverite na konkretnom primeru da li kredit odgovara vašim potrebama i saznajte koja dokumenta su potrebna za podnošenje zahteva.

Uslovi kredita

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINASIRANJE SA OSIGURANJEM ŽIVOTA ZA PENZIONERE

TIP KLIJENTA

KLIJENTI SA PRIJEMOM PENZIJE/U PROCESU PRENOSA PENZIJE

KLIJENTI BEZ PRENOSA PENZIJE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit a maksimum do RSD 2.000.000

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

do  71 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

15,95% - fiksna

16,95% - fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko menica korisnika kredita

Polisa osiguranja života Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. vinkulirana u korist Banke

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

 

 

Reprezentativni primeri

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINASIRANJE SA OSIGURANJEM ŽIVOTA ZA PENZIONERE

Tip klijenta

KLIJENTI SA PRIJEMOM PENZIJE

KLIJENTI U PROCESU PRENOSA PENZIJE

KLIJENTI BEZ PRENOSA PENZIJE

Iznos kredita u RSD

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Rok otplate u mesecima

71

71

71

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna

15,95%

15,95%

16,95%

Naknada Banke za obradu kredita

Bez naknade

Bez naknade

Bez naknade

Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa  u RSD

-

205,00

-

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD

246,00

246,00

246,00

Troškovi izdavanja menica u RSD

50,00

50,00

50,00

Obezbeđenje kredita

Menica Korisnika kredita

Menica Korisnika kredita

- Menica Korisnika kredita
- Menica kreditno sposobnog žiranta

Mesečni anuitet u RSD

10.923,62

10.923,62

11.199,76

Ukupan iznos  koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD

 775,873.02

 790,428.02

 795,478.96

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

17,19%

18,06%

18,36%

Obračun je izvršen na dan 01.10.2023. godine.

 

Dokumentacija

 

Kako do kredita?

1

Izaberite iznos kredita?

Razmislite koliko Vam je novca potrebno i koliko je mudro zadužiti se, a da Vaš životni standard ne bude ugrožen. Koristite kalkulator da izračunate mesečnu ratu koja neće opteretiti Vaš kućni budžet. Zatražite savet od Vašeg bankara.

2

Izračunajte ratu

Proverite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit

Izračunajte ratu

Napomena: Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu eskpozoituru NLB Komercijalne banke ili pozovite naš Kontakt Centar.

3

Zaključak

Vrata svih naših ekspozitura su otvorena za vas.
Sastanak možete zakazati i online.

Lista ekspozitura