Keš krediti

Prava prilika za dobre odluke

Informativni kalkulator
Check Bez naknade za obradu zahteva
Check Period otplate 13-71 mesec
Check Iznos kredita do 3.000.000 RSD

NLB Komercijalna banka u ponudi kreditnih proizvoda ima i gotovinske, nenamenske kredite i kredite za refinansiranje.

Kredite možete dobiti ukoliko ste klijent Banke, ali i kao fizičko lice koje nema otvoren tekući račun kod NLB Komercijalne banke.

Glavne prednosti

  • Iznos kredita do 3.000.000 dinara
  • Period otplate od 13 do 71 mesec
  • Bez naknade za obradu kredita
  • Brza i jednostavna procedura odobrenja kredita

 

Kreditni kalkulator
Unesite iznos
Maksimalni iznos:
Unesite rok otplate

meseci

Minimalni rok:
Maksimalni rok:
Mesečni anuitet
0 RSD
Iznos kredita sa kamatom
0 RSD

*Kalkulator je informativnog karaktera

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera. Kalkulacija se odnosi na kredite uz prenos/prijem zarade/penzije preko NLB Komercijalne banke. Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.
Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.

Zahvaljujući kreditu u iznosu do 3.000.000 dinara možete odmah ostvariti svoje želje, a budućnost ćete lakše planirati.

 

Pogledajte sve uslove, proverite na konkretnom primeru da li kredit odgovara vašim potrebama i saznajte koja dokumenta su potrebna za podnošenje zahteva.

Uslovi kredita

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

KLIJENTI BEZ PRENOSA ZARADE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do

RSD 3.000.000,00

RSD 2.000.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Od 13 do 71 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13,95% - fiksna

ili

od 6,00% do 8,20% + 6M BELIBOR - promenljiva

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

14,95% - fiksna

ili

9,20% + 6M BELIBOR - promenljiva

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.09.)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

 Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko menica korisnika kredita

Po jedna blanko menica korisnika kredita i kreditno sposobnog žiranta

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.

Dokumentacija

Kredite za refinansiranje možete dobiti ukoliko ste klijent Banke, ali i kao fizičko lice koje nema otvoren tekući račun kod NLB Komercijalne banke. Krediti su namenjeni fizičkim licima u stalnom radnom odnosu i penzionerima.

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

 

Pogledajte sve uslove, proverite na konkretnom primeru da li kredit odgovara vašim potrebama i saznajte koja dokumenta su potrebna za podnošenje zahteva.

Uslovi kredita

DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

KLIJENTI BEZ PRENOSA ZARADE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do

RSD 3.000.000,00

RSD 2.000.000,00

ROK OTPLATE

Od 13 do  71 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13,95% -  fiksna

ili

od 6,00% do 8,20% + 6M BELIBOR - promenljiva

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

14,95% - fiksna

Ili

9,20% + 6M BELIBOR - promenljiva

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.09.)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

 Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko menica korisnika kredita

Po jedna blanko menica korisnika kredita i kreditno sposobnog žiranta

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

 

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.

Dokumentacija

Potreban vam je dodatni novac i to brzo?

Ako platu ili penziju primate preko računa u NLB Komercijalnoj banci i imate eBank nalog, iskoristite pravu priliku i novu ponudu online keš kredita! Priložite potrebnu dokumentaciju i obezbedite dodatna sredstva na računu, bez odlaska u ekspozituru.

Online prijava štedi vam i vreme i novac – možete je obaviti iz svoje fotelje, a online keš krediti se od sada, odobravaju bez naknade za obradu kreditnog zahteva, menice i administrativne zabrane.

Uslovi kredita

Vrsta klijenta

Klijenti NLB Komercijalne banke

Iznos kredita

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit,
a max do RSD 600.000,00

Valuta u kojoj se ugovara kredit

Dinarski kredit

Rok otplate

Do 71 mesec

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

12,95%

Naknada Banke za obradu zahteva

Bez naknade

Obezbeđenje kredita

Bez menice

Otplata kredita

Vrši se mesečno u dinarima

 

Dokumentacija

Iskoristite pravu priliku da povučete pametan potez za one koje volite uz kredite za penzionere sa:

  • fiksnim anuitetom tokom celog perioda otplate kredita
  • bez prenosa penzije i
  • uz Dunav osiguranje života.

Obezbeđenje kredita čine menica korisnika kredita i polisa osiguranja života Kompanije Dunav osiguranje. Banka plaća premiju osiguranja.

Krediti su namenjeni penzionerima klijentima Banke i penzionerima koji nisu klijenti Banke.

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

Pogledajte sve uslove, proverite na konkretnom primeru da li kredit odgovara vašim potrebama i saznajte koja dokumenta su potrebna za podnošenje zahteva.

Uslovi kredita

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINASIRANJE SA OSIGURANJEM ŽIVOTA ZA PENZIONERE

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit a maksimum do RSD 2.000.000

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

do  71 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

15,95% - fiksna

16,95% - fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

 Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko menica korisnika kredita

Polisa osiguranja života Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. vinkulirana u korist Banke

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke i za ostale građane koji svoju penziju ne primaju preko računa u NLB Komercijalnoj banci.

Dokumentacija

 

Kako do kredita?

1

Izaberite iznos kredita?

Razmislite koliko Vam je novca potrebno i koliko je mudro zadužiti se, a da Vaš životni standard ne bude ugrožen. Koristite kalkulator da izračunate mesečnu ratu koja neće opteretiti Vaš kućni budžet. Zatražite savet od Vašeg bankara.

2

Izračunajte ratu

Proverite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit

Izračunajte ratu

Napomena: Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu eskpozoituru NLB Komercijalne banke ili pozovite naš Kontakt Centar.

3

Zaključak

Vrata svih naših ekspozitura su otvorena za vas.
Sastanak možete zakazati i online.

Lista ekspozitura