Keš krediti

Sigurna kreditna podrška!

Informativni kalkulator
Check Bez naknade za obradu zahteva
Check Period otplate 13-71 mesec
Check Iznos kredita do 3.000.000 RSD

NLB Komercijalna banka u ponudi kreditnih proizvoda ima i gotovinske, nenamenske kredite i kredite za refinansiranje.

Kredite možete dobiti ukoliko ste klijent Banke, ali i kao fizičko lice koje nema otvoren tekući račun kod NLB Komercijalne banke.

Glavne prednosti

  • Iznos kredita do 3.000.000 dinara
  • Period otplate od 13 do 71 mesec
  • Bez naknade za obradu kredita
  • Brza i jednostavna procedura odobrenja kredita

 

Kreditni kalkulator
Unesite iznos
Unesite rok otplate

meseci

Mesečni anuitet
0 RSD
Iznos kredita sa kamatom
0 RSD

*Kalkulator je informativnog karaktera

Zahvaljujući kreditu u iznosu do 3.000.000 dinara možete odmah ostvariti svoje želje, a budućnost ćete lakše planirati.

 

Pogledajte sve uslove, proverite na konkretnom primeru da li kredit odgovara vašim potrebama i saznajte koja dokumenta su potrebna za podnošenje zahteva.

Uslovi kredita

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do

RSD 3.000.000,00

RSD 2.000.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Od 13 do  71 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

od 7,95% do 9,95% - fiksna

ili

od 5,75% do 7,95% + 6M BELIBOR - promenljiva

10,95% - fiksna

ili

8,95% + 6M BELIBOR - promenljiva

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Kod promenljive kamatne stope usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, na svakih šest meseci, računajući od datuma prelaska kredita u otplatu primenom vrednosti 6M BELIBOR-a koja je definisana na tržištu dva radna dana pre datuma usklađivanja

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

 Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko menica korisnika kredita

Po jedna blanko menica korisnika kredita i kreditno sposobnog žiranta

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

Napomena: Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke i za ostale građane koji svoju zaradu ne primaju preko računa u NLB Komercijalnoj banci.

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.

Primer kredita

DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT – FIKSNA KAMATNA STOPA

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE*

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

RSD 600.000,00

ROK OTPLATE

71 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU, FIKSNA

7,95%, fiksna

10,95%, fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

RSD 10.620,90

RSD 11.518,93

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 754.083,90

RSD 817.844,03

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

8,26%

11,55%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

RSD 492,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 50,00

RSD 100,00

Obračun je izvršen na dan 18.05.2022.godine.

DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT – PROMENLJIVA KAMATNA STOPA

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE*

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

RSD 600.000,00

ROK OTPLATE

71 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU, PROMENLJIVA

7,80% promenljiva         (6M BELIBOR + 5,75%)

11% promenljiva         (6M BELIBOR + 8,95%)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

RSD 10.577,12

RSD 11.534,26

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 750.975,52

RSD 818.932,46

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

8,10%

11,60%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

RSD 492,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 50,00

RSD 100,00

Vrednost 6M BELIBOR-a iznosi 2,05%.
Obračun je izvršen na dan 18.05.2022.godine.

Napomena: Reprezentativni primer obračunat je za redovne klijente Banke, kao i za ostale građane koji svoja primanja ne ostvaruju preko računa u NLB Komercijalnoj banci.

*Za mogućnost podnošenja zahteva i detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim proizvodom, pozivamo Vas da se obratite najbližoj ekspozituri Banke. Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke.

Dokumentacija

Kredite za refinansiranje možete dobiti ukoliko ste klijent Banke, ali i kao fizičko lice koje nema otvoren tekući račun kod NLB Komercijalne banke. Krediti su namenjeni fizičkim licima u stalnom radnom odnosu i penzionerima.

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

 

Pogledajte sve uslove, proverite na konkretnom primeru da li kredit odgovara vašim potrebama i saznajte koja dokumenta su potrebna za podnošenje zahteva.

Uslovi kredita

DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do

RSD 3.000.000,00

RSD 2.000.000,00

ROK OTPLATE

Od 13 do  71 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

od 7,95% do 9,95% -  fiksna

ili

od 5,75% do 7,95% + 6M BELIBOR - promenljiva

10,95% - fiksna

Ili

8,95% + 6M BELIBOR - promenljiva

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Kod promenljive kamatne stope usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, na svakih šest meseci, računajući od datuma prelaska kredita u otplatu primenom vrednosti 6M BELIBOR-a koja je definisana na tržištu dva radna dana pre datuma usklađivanja

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

 Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko menica korisnika kredita

Po jedna blanko menica korisnika kredita i kreditno sposobnog žiranta

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

Napomena: Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke i za ostale građane koji svoju zaradu ne primaju preko računa u NLB Komercijalnoj banci.

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.

Primer kredita

DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE – FIKSNA KAMATNA STOPA

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE*

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

RSD 600.000,00

ROK OTPLATE

71 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU, FIKSNA

7,95%, fiksna

10,95%, fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

RSD 10.620,90

RSD 11.518,93

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 754.083,90

RSD 817.844,03

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

8,26%

11,55%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

RSD 492,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 50,00

RSD 100,00

Obračun je izvršen na dan 18.05.2022.godine.

DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE – PROMENLJIVA KAMATNA STOPA

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE*

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

RSD 600.000,00

ROK OTPLATE

71 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU, PROMENLJIVA

7,80% promenljiva         (6M BELIBOR + 5,75%)

11% promenljiva         (6M BELIBOR + 8,95%)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

RSD 10.577,12

RSD 11.534,26

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 750.975,52

RSD 818.932,46

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

8,10%

11,60%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

RSD 492,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 50,00

RSD 100,00

Vrednost 6M BELIBOR-a iznosi 2,05%.
Obračun je izvršen na dan 18.05.2022.godine.

Napomena: Reprezentativni primer obračunat je za redovne klijente Banke, kao i za ostale građane koji svoja primanja ne ostvaruju preko računa u NLB Komercijalnoj banci.

*Za mogućnost podnošenja zahteva i detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim proizvodom, pozivamo Vas da se obratite najbližoj ekspozituri Banke. Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke.

Dokumentacija

Kako do kredita?

1

Izaberite iznos kredita?

Razmislite koliko Vam je novca potrebno i koliko je mudro zadužiti se, a da Vaš životni standard ne bude ugrožen. Koristite kalkulator da izračunate mesečnu ratu koja neće opteretiti Vaš kućni budžet. Zatražite savet od Vašeg bankara.

2

Izračunajte ratu

Proverite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit

Izračunajte ratu

Napomena: Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu eskpozoituru NLB Komercijalne banke ili pozovite naš Kontakt Centar.

3

Zakjučak

Vrata svih naših ekspozitura su otvorena za vas.
Sastanak možete zakazati i online.

Lista ekspozitura