Krediti za penzionere

Krediti za penzionere

Iskoristite pravu priliku da povučete pametan potez za one koje volite uz kredite za penzionere sa:

  • fiksnim anuitetom tokom celog perioda otplate kredita
  • bez prenosa penzije i
  • uz Dunav osiguranje života.

Obezbeđenje kredita čine menica korisnika kredita i polisa osiguranja života Kompanije Dunav osiguranje. Banka plaća premiju osiguranja.

Krediti su namenjeni penzionerima klijentima Banke i penzionerima koji nisu klijenti Banke.

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

Pogledajte sve uslove, proverite na konkretnom primeru da li kredit odgovara vašim potrebama i saznajte koja dokumenta su potrebna za podnošenje zahteva.

Uslovi kredita

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINASIRANJE SA OSIGURANJEM ŽIVOTA ZA PENZIONERE

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit a maksimum do RSD 1.200.000

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

do  71 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13,95% - fiksna

14,95% - fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

 Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko menica korisnika kredita

Polisa osiguranja života Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. vinkulirana u korist Banke

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke i za ostale građane koji svoju penziju ne primaju preko računa u NLB Komercijalnoj banci.

Primer kredita

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINASIRANJE SA OSIGURANJEM ŽIVOTA ZA PENZIONERE KLIJENTE BANKE

IZNOS KREDITA

RSD 500.000,00

ROK OTPLATE

71 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13,95% - fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

RSD 10.382,45

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 737.153,95

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

14,89%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

Obračun je izvršen na dan 18.05.2022.godine.

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINASIRANJE SA OSIGURANJEM ŽIVOTA ZA PENZIONERE KOJI NISU KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

RSD 500.000,00

ROK OTPLATE

71 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

14,95% - fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

RSD 10.651,17

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 756.233,07

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

16,03%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

Obračun je izvršen na dan 18.05.2022.godine.

Napomena: Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke i za ostale građane koji svoju penziju ne primaju preko računa u NLB Komercijalnoj banci.

Dokumentacija

 

Kreditni kalkulator
Unesite iznos
Unesite rok otplate

meseci

Mesečni anuitet
0 RSD
Iznos kredita sa kamatom
0 RSD

*Kalkulator je informativnog karaktera