Devizni račun

Devizni račun
Check Besplatno otvaranje i vođenje
Check Bez obračuna i pripisa kamate
Check Prilivi iz zemlje i inostranstva

Ukoliko želite da svojim deviznim sredstvima raspolažete u svakom trenutku odlučite se za devizni račun.

Na devizni račun možete uplatiti sledeće vrste valuta: EUR, AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, RUB, SEK, GBP, USD, CHF i CNY.

Pored ličnih uplata, devizni račun može vam koristiti za prilive kako iz inostranstva (loro doznake i ino čekove), tako i iz zemlje (po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zakupa stana ili poslovnog prostora i drugo). Banka vrši otvaranje i namenskih računa u svrhu prijema ino penzije, korišćenja platnih kartica, trgovanja hartijama od vrednosti i dr.

Otvaranje i vođenje deviznog računa je besplatno. Devizni računi se vode kao beskamatni, odnosno Banka na iznos sredstava na računu ne vrši obračun i pripis kamate.

 

Garancija depozita

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

 

aod_baner

Referentne vrednosti