Krediti za refinansiranje

Izračunajte ratu

Želite da refinansirate postojeće obaveze i prilagodite ih svojim finasijskim mogućnostima?

Refinansiranjem postojećih obaveza smanjite mesečne troškove, optimizujete kamatne stope i prilagodite rokove otplate prema svojim potrebama. NLB Komercijalna banka vam nudi različite mogućnost da objedinite sve svoje obaveze u jedinstven plan otplate pružajući transparentnost u svim aspektima troškova refinansiranja.

Glavne prednosti

  • Iznos kredita do 3.000.000 dinara
  • Period otplate od 13 do 71 mesec
  • Bez naknade za obradu kredita
  • Brza i jednostavna procedura odobrenja kredita

Refinansirajte kreditne obaveze koje imate kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čije kreditne obaveze  želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tih obaveza.

Kome su namenjeni krediti za refinansiranje

Krediti za refinansiranje namenjeni su svim fizičkim licima koji su u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vreme i koji žele da refinansiraju i objedine svoje postojeće kreditne obaveze uz povoljnije uslove, bilo da su klijent banke ili ne.

Kreditni kalkulator
Unesite iznos
Maksimalni iznos:
Unesite rok otplate

meseci

Minimalni rok:
Maksimalni rok:
Mesečni anuitet
0 RSD
Iznos kredita sa kamatom
0 RSD

*Kalkulator je informativnog karaktera

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera. Kalkulacija se odnosi na kredite uz prenos/prijem zarade/penzije preko NLB Komercijalne banke. Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.
Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.

Pogledajte sve uslove, proverite na konkretnom primeru da li kredit odgovara vašim potrebama i saznajte koja dokumenta su potrebna za podnošenje zahteva.

Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita

Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita pruža ključnu uslugu zaštite od neočekivanih događaja koji mogu ometati vašu otplatu kredita. Izbor osiguranja od nemogućnosti otplate kredita je najbolji način za očuvanje vaše finansijske stabilnosti i dodatne sigurnosti za vašu porodicu.

NLB Komercijalna banka vam nudi mogućnost ugovaranja osiguranja od nemogućnosti otplate kredita kao zastupnik u osiguranju osiguravača Sava neživotno osiguranje a.d.o. Više o karakteristikama osiguranja pogledajte na linku.

Uslovi kredita za refinansiranje

DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE

IZNOS KREDITA

Od RSD 50.000,00 do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 3.000.000,00

Od RSD 50.000,00 do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 2.500.000,00

ROK OTPLATE

Od 13 do  71 meseca

Od 13 do  71 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

12,95% -  fiksna

13,95% - fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

 Bez naknade

 Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Blanko menica Korisnika kredita

- Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita

- Blanko menica Korisnika kredita

- Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

Vrši se mesečno u dinarima

 

DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 3.000.000,00

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 2.500.000,00

ROK OTPLATE

Od 13 do  71 meseca

Od 13 do  71 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13,95% -  fiksna

ili

od 6,00% do 8,20% + 6M BELIBOR - promenljiva

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

14,95% - fiksna

Ili

9,20% + 6M BELIBOR - promenljiva

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.09.)

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.09.)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

 Bez naknade

 Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko menica korisnika kredita

Blanko menica Korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

Vrši se mesečno u dinarima

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.

 

Šta treba da znate o refinansiranju:

Kamatne stope

Kamatne stope su ključni faktor pri odabiru modela refinansiranja. Naša banka nudi konkurentne kamatne stope koje vam omogućavaju da smanjite mesečne troškove, uz fleksibilnost pri izboru tipa kredita – kredit sa fiksnom ili promenljivom kamatnom stopom.

Rokovi otplate

Važno je da rok otplate odgovara vašim finansijskim mogućnostima. Sa našom bankom, imate opciju da prilagodite rokove otplate prema vašim potrebama. Odaberite period otplate od 13 do 71 mesec. Fleksibilnost u izboru rokova je ključna kako biste efikasno upravljali svojim finansijama.

Troškovi refinansiranja

Troškovi refinansiranja mogu varirati. Pogledajte uslove kreditiranja i reprezentativne primere kako biste se upoznali sa svim troškovima na vreme. Bez skrivenih naknada ili neprijatnih iznenađenja, pružamo vam jasnu sliku o troškovima koji se mogu očekivati pri procesu refinansiranja.

 

Reprezentativni primeri

 

Dokumentacija

 

Razmislite o našim keš kreditima koji takođe nude atraktivne uslove otplate.

Upoznajte se sa našom ponudom