Pregled tržišnih informacija

Pregled tržišnih informacija
Check Trgovina akcijama na berzi
Check Vanberzanska trgovina domaćim hartijama od vrednosti
Check Usluge koprorativnog agenta
Arhiva dnevnih pregleda tržišnih informacija


NAPOMENA:

Dnevni pregled tržišnih informacija ("Pregled") pripremljen je u informativne svrhe. Informacije na kojima se Pregled zasniva dobijene su od izvora koji se smatraju pouzdanim, ali bez dodatnog samostalnog proveravanja se ne garantuje njihova tačnost niti potpunost i ne mogu biti zamena za finansijski savet, niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obaveza za NLB Komercijalnu banku. Ukoliko izvori  čije su informacije prezentovane u Pregledu ne budu dostupni, koristiće se poslednje dostupne informacije sa istih. NLB Komercijalna banka i/ili bilo koje sa njom povezano lice ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu i/ili propuštenu dobit koja proizilazi iz ovog Pregleda. Zabranjeno je dalje distribuiranje i umnožavanje ovog materijala ili nekih njegovih delova bez prethodne pisane saglasnosti NLB Komercijalne banke.

SLUŽBA ZA BROKERSKO DILERSKE POSLOVE
SEKTOR GLOBALNIH TRŽIŠTA I KASTODI POSLOVE
Trg Politika 1, 11000 Beograd 
Tel: 011 33 39 031, 011 33 39 033
Fax: 011 33 39 157 
e-mail: brokeri@nlbkb.rs
swift: KOBBCSBG
ODELJENJE FRONT OFFICE
SEKTOR FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

Trg Politika 1, 11000 Beograd
Tel: 011 33 39 017, 011 33 39 019
Fax: 011 33 39 160
e-mail: frontoffice@nlbkb.rs