Trgovanje na berzi

Trgovanje na berzi
Check Trgovina akcijama na berzi
Check Vanberzanska trgovina domaćim hartijama od vrednosti
Check Usluge koprorativnog agenta

Finansijskim instrumentima koji se kotiraju na organizovanom tržištu možete trgovati isključivo preko ovlašćenih posrednika – ovlašćenih banaka / investicionih društava.

Postupak trgovanja sa finansijskim instrumentima

Klijent prvo potpisuje Ugovor o otvaranju i vođenju računa finansijskih instrumenata, zatim otvara namenske novčane račune za trgovanje i potpisuje Ugovor o pružanju investicionih usluga.
 
Nakon izvršenih pomenutih radnji, klijent može ispostavljati naloge za trgovanje neposredno, ili preko aplikacije Kombank Trader (Web on line aplikacija) u kojima se definišu svi bitni elementi kao što su oznaka finansijskog instrumenta, cena, količina, vremensko ograničenje trajanja naloga, tržište...

Pre ispostavljanja naloga u informacioni sistem organizatora tržišta, broker proverava da li na novčanom računu klijenta ima dovoljno sredstava za izmirenje njegovih obaveza koje bi nastale po osnovu izvršenja naloga za kupovinu finansijskih instrumenata, odnosno da li na računu finansijskih instrumenata ima dovoljno hartija koje su predmet prodaje. Kombank Trader aplikacija ovu proveru vrši automatski. 

Nakon realizacije naloga, broker dostavlja klijentu potvrdu o realizovanoj kupovini/prodaji finansijskih instrumenata. 

U roku od tri radna dana nakon realizacije naloga (T+3), finansijski instrumetni se prenose sa računa prodavca na račun kupca, a novac sa namenskog novčanog računa kupca na namenski novčani račun prodavca. Kombank Trader aplikacija svojim korisnicima omogućava realizaciju naloga u toku dana (intra day na T+0 sa netting pozicijama). To znači da ukoliko ste u toku dana nešto kupili istog tog dana možete i da prodate, kao i ukoliko ste u toku dana nešto prodali za taj novac isti taj dan možete nešto i kupiti.

Kotirani finansijski instrumenti na Beogradskoj berzi a.d. 


Tržišta

Našim klijentima omogućavamo i trgovanje na svim većim svetskim berzama.

 

Dokumenta

 

Kontakt:
Direktor Službe i lice za poslove korporativne agenture:
Marina Branković, tel: +381 11 333 9140; e-mail: marina.brankovic@nlbkb.rs


Kontrolor:
Aleksandra Jelača,
tel: +381 11 333 9030; e-mail: aleksandra.jelaca@nlbkb.rs

Brokerski poslovi:
- Ljiljana Šegrt Jovanović, tel: +381 11 333 9033; e-mail: lj.segrt-jovanovic@nlbkb.rs

Dilerski poslovi:
Stanica Blagojević, tel: +381 11 333 9031; e-mail: stanica.blagojevic@nlbkb.rs

e-mail: brokeri@nlbkb.rs

 

Broj telefona za telefonsko ispostavljanje naloga je  +(381) 11  201 85 88.