Check Automatska provera stanja novca i hartija
Check Mogućnost ispostavljanja stop-limit naloga
Check Pregled vrednosti vašeg portfolija

NLB TRADER je savremena web aplikacija, koja korisnicima pruža brojne mogućnosti i pogodnosti. Aplikacija je u celini nastala angažovanjem stručnjaka NLB Komercijalne banke, sa ciljem da klijentima omogući brzo i lako ispostavljanje naloga za trgovanje, po povoljnim uslovima, dostupna u svakom trenutku, svakog dana u godini, u bilo koje doba dana.   

NLB Trader

NLB Trader vam omogućava:
- On-line trgovanje akcijama i obveznicama na Beogradskoj berzi
- On-line trgovanje akcijama i ETF-ovima na najvećim svetskim berzama 
- Intraday trgovanje – neting novca/hartija

 • Nova kupovina, po realizaciji prodaje 
 • Nova prodaja, po realizaciji kupovine

- Ispostavljanje naloga za trgovanje klijenata, fizička lica sa različitih vrsta uređaja i operativnih sistema
- Bezbednost na najvišem nivou - dvofaktorska autentifikacija

 • Fizička lica - User name/Password i One time password autorizacija (SMS OTP kod)
 • Pravna lica - User name/Password i Digitalni sertifikat

 

 • Povoljne provizije
 • Brzo ugovaranje korišćenja aplikacije preko široke mreže ekspozitura NLB Komercijalne banke AD Beograd
 • Automatska provera stanja novca i hartija - pokrića naloga za trgovanje
 • Novčana sredstva za trgovanje se nalaze na računima klijenata u NLB Komercijalnoj banci AD Beograd i uvek su na raspolaganju klijentu, što obezbeđuje potpunu pravnu zaštitu i sigurnost portfolija u hartijama od vrednosti i novcu
 • Kod trgovanja u inostranstvu klijent nema obavezu transfera/doznake sredstava u inostranstvo, niti povlačenja sredstava iz inostranstva, čime ostvaruje uštedu u troškovima i izbegava administrativne procedure, a novčana sredstva na namenskim računima klijenata, podeležu režimu osiguranja  od strane Agencije za osiguranje depozita
 • Lista finansijskih instrumenata kojima je omogućeno trgovanje u inostranstvuje u potpunosti usklađena sa regulativom NBS i Zakonom o deviznom poslovanju
 • Za sve vrste naloga korisnik ima pristup za štampu pisane potvrde u PDF formatu.

 

NLB Trader na domaćem tržištu posebno omogućava i:

 • Uvid u kretanje cena hartija od vrednosti na Beogradskoj berzi, kako u realnom vremenu, tako i u zadatom intervalu datuma
 • Uvid u 10 najboljih ponuda za kupovinu i prodaju u realnom vremenu (“dubina tržišta”)
 • Uvid u ukupnu ponudu i tražnju po odabranoj hartiji
 • Mogućnost ispostavljanja stop-limit naloga
 • Mogućnost zadavanja “alarma” i prijem SMS ili e-mail poruke u skladu sa zadatim kriterijumom cene za pojedinačnu hartiju od vrednosti
 • Uvid u obim trgovanja za odabranu hartiju
 • Trend kretanja cene za odabranu hartiju
 • Pregled vrednosti portfolija po trenutnim tržišnim cenama (poslednji završeni trgovački dan), prosečnu cenu, cenu na tački rentabilnosti, stopu prinosa kao i pregled ostvarenih prodaja (dobitak/gubitak)
 • Unapred pripremljene naloge spremne da na klik budu poslati na berzu.

 

Stalnim usavršavanjem i unapređenjem aplikacije omogućuju se nove, dodatne pogodnosti.

 

Kako postati korisnik aplikacije?
Neophodni uslovi su da u NLB Komercijalnoj banci imate:

 • Otvoren tekući račun (nije neophodno prebacivanje plate za fizička lica)
 • Servis Web E-banke/HAL e-bank;
 • Otvoren račun finansijskih instrumenata
 • Otvorene namenske novčane račune za trgovanje finansijskim instrumentima
 • Zaključen Ugovor o posredovanju u kupovini i prodaji finansijskih instrumenata.

 

Dokumenta

 

Arhiva

Za sve dodatne informacije
molimo da se obratite na telefone:

011 333 9030, 011 333  9031, 011 333 9033 i 011 333 9140

ili direktno na e-mail adresu:

brokeri@nlbkb.rs