Dozvoljeno prekoračenje računa

Kreditiranje privrede

Dozvoljeno prekoračenje računa
Check Obezbeđivanje dnevne likvidnosti.
Check Korišćenje sredstava u svakom momentu, bez prethodne najave.

Karakteristike proizvoda:

  • Kredit je namenjen za finansiranje tekuće likvidnosti
  • Opcija isplate kredita: u dinarima (bez valutne klauzule)
  • Rok vraćanja: do 12 meseci u skladu sa kreditnom sposobnošću
  • Bez naknade za prevremenu otplatu
  • Instrumenti obezbeđenja se uzimaju u zavisnosti od iznosa, ročnosti plasmana i boniteta tražioca kredita, a u skladu sa Odlukom nadležnih organa Banke.