POS terminali

POS terminali
Check Prihvatanje DinaCard, VISA i MasterCard platnih kartica
Check Prodaja roba i usluga na rate
Check UnionPay International

NLB Komercijalna banka se, pored izdavanja platnih kartica, bavi i poslovima prihvatanja platnih kartica, odnosno razvijanjem akceptantske mreže.

U zavisnosti od rezultata poslovanja klijenata i ispunjenosti utvrđenih kriterijuma, definiše se oblik vlasništva nad POS terminalom.

POS terminali podržavaju prihvatanje DinaCard, VISA, MasterCard/Maestro i UnionPay International platnih kartica, svih domaćih i stranih izdavalaca, čip i beskontaktnih kartica.

NLB Komercijalna banka nudi i posebnu pogodnost prodaje robe i usluga na rate bez kamate za korisnike kreditnih kartica NLB Komercijalne banke.

E-Commerce

Upoznajte se sa prednostima E-commerce-a.

Saznajte više