Kupovina i prodaja deviza

Kupovina i prodaja deviza

Kupovina deviza iz potencijala Banke

NLB Komercijalna banka nudi svojim klijentima kupovinu deviza po tržišnim uslovima. Klijent kontaktira banku putem telefona 011/201-8585 ili dostavlja Banci Zahtev za kupovinu deviza na mail adresu prodajadeviza@nlbkb.rs . Obračun sa instrukcijama za uplatu Banka dostavlja klijentu e-mailom odmah po dobijanju zahteva za kupovinu deviza.

Banka ima široku mrežu korespondenata širom sveta. U saradnji sa Deutsche bank, nudi mogućnost plaćanja u preko 120 različitih valuta, tako što omogućava iniciranje transfera u različitim valutama, sa EUR računa, bez obaveze da postoji račun otvoren u toj valuti.

Prodaja deviza Banci

NLB Komercijalna banka po nalogu klijenata izvršava otkupe deviza sa deviznih računa. Zahtev za otkup deviza se dostavlja Banci u slobodnoj formi, na memorandumu klijenta u papirnom obliku, ili se šalje na mail adresu: otkup@nlbkb.rs ili se šalje putem NLB eBizKlik.