Registracija kreditnog zaduženja

Odobrenja kod NBS

Registracija kreditnog zaduženja

NLB Komercijalna banka pruža sledeće vrste usluga iz oblasti registracije kreditnih poslova sa inostranstvom kod NBS:

  • Izrada KZ obrazaca za klijente Banke na osnovu dostavljene dokumentacije za evidentiranje kreditnog zaduženja kod NBS;
  • Izrada KO obrazaca za klijente Banke na osnovu dostavljene dokumentacije za evidentiranje kreditnog odobrenja kod NBS;
  • Pružanje stručne pomoći klijentima u poslovima izveštavanja NBS o kreditnim poslovima sa inostranstvom, u skladu sa Odlukom NBS o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

Izveštavanje o  kreditnim poslovima sa inostranstvom kod NBS

Naknada / RSD*

Inicijalna registracija

26.500,00

Izmena kreditnog posla

6.000,00

Realizacija korišćenja i plana otplate po kreditnom poslu

5.000,00

Realizacija otplate kreditnog posla    

5.000,00

Slanje opomena

2.500,00

* u iznos naknade uključen PDV