DinaCard poslovna

DinaCard poslovna debitna kartica je nacionalna kartica namenjena privrednim subjektima koji imaju otvoren tekući račun u Banci.

DinaCard poslovna
Check Nacionalna platna kartica
Check Bez troškova održavanja

DinaCard poslovna debitna kartica je nacionalna kartica namenjena privrednim subjektima koji imaju otvoren tekući račun u Banci. Izdaje se na Zahtev prilikom otvaranja tekućeg računa. Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga (troškova reprezentacije, hotelskog smeštaja, putnih troškova) u zemlji, za podizanje gotovine u zemlji i obavljanje internet transakcija na nacionalnim web stranicama (rezervacije hotela, kupovina avio karata itd.)

Kompaniji može biti izdat neograničen broj kartica. Zastupnik nosioca definiše mesečni limit po svakoj pojedinačnoj kartici izdatoj na Nosioca. Raspolaganje sredstvima po svakoj pojedinačnoj kartici, ograničeno je do iznosa utvrđenog mesečnog limita za potrošnju i dnevnog limita za podizanje gotovine, a do visine raspoloživih sredstava na dinarskom tekućem računu Nosioca. Navedeni limiti za potrošnju i podizanje gotovine su izraženi u dinarima.

Svako zainteresnovano lice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti ponudu u vidu nacrta Okvirnog ugovora.

*Kako biste promenili PIN Dina kartice putem Web/mBank/bankomata, neophodno je da pre izmene izvršite bar jednu transakciju na POS terminalu ili bankomatu. Ovako ćete izbeći onemogućavanje korišćenja kartice.

Da li ste digitalizovani? Da li koristite mobilnu aplikaciju NLB Komercijalne banke NLB mBizKlik?

Aktivirajte NLB mBizKlik aplikaciju

Google Play App Store AppGallery