Limit za korišćenje Visa business kartica

Poslovne platne kartice

Limit za korišćenje Visa business kartica
Check Odobravanje dugoročnog limita za korišćenje Visa Business kartica bonitetnim klijentima.
Check Kartica funkcioniše po principu odloženog plaćanja.
Check Korisnicima Visa business kartice se izdaje i kartica putničko-zdravstvenog osiguranja Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. koje pokriva teritoriju Evrope uključujući i Rusiju i Tursku.

Karakteristike proizvoda:

  • Rok odobravanja limita: do 36 meseca od datuma odobravanja/produženja
  • Iznos limita se utvrdjuje na nivou preduzeća, a zatim u okviru toga na nivou pojedinačnog korisnika kartice
  • Mogućnost izdavanja neograničenog broja kartica sa pojedinačnim limitima, pri čemu zbir vrednosti pojedinačnih limita mora biti jednak limitu preduzeća
  • Limiti po karticama se mesečno automatski obnavljaju
  • Provizije i naknada koje se obračunavaju u skladu sa Tarifom naknada Banke u poslovanju sa bankarskim karticima, bez dodatnih naknada.
  • Instrumenti obezbeđenja limita:menice preduzeća, odnosno u skladu sa odlukom Banke