NLB BizKlik

Banka na klik od vas

NLB BizKlik
Check 24/7 Bankarske usluge online
Check Gde god da se nalazite
Check Jednostavno, bezbedno i brzo

Prateći svetske trendove digitalizacije bankarstva, predstavljamo Vam servis namenjen za mali biznis i preduzetništvo – NLB BizKlik

NLB BizKlik predstavlja servis za elektronsko bankarstvo namenjen za vršenje bankarskih usluga online, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, sa bilo kog mesta.

Korisnicima NLB BizKlik servisa smo omogućili da na bezbedan, brz i jednostavan način upravljaju svojim računima i vrše platne transakcije čime će uštedeti svoje vreme, novac i usmeriti se na rad i razvoj svog poslovanja.

NLB eBizKlik i mBizKlik su servisi prvenstveno namenjeni:

 • Mikroklijentima
  • Preduzetnici
  • Advokati
  • Udruženja
  • Stambene zajednice
  • Sindikati
 • Malim i srednjim preuzećima

 Prednosti NLB eBizKlik i mBizKlik

 • Autorizacija platnih transakcija SMS/OTP jednokratnom lozinkom ili PIN kodom
 • Komunikacioni centar – dvosmerna komunikacija sa Bankom
 • Dodatna bezbednost – sve platne transakcije NLB eBizKlik rešenja prolaze ANTIFRAUD kontrolu (kontrolu mehanizma za otkrivanje sumnjivih platnih transakcija i sprečavanje zloupotrebe)
 • Pregled stanja i prometa po dinarskim računima u realnom vremenu
 • Obavljanje domaćeg platnog prometa
 • Mogućnost kreiranja naloga sa valutom unapred
 • Štampanje i pregled izvoda (NLB eBizKlik)

Prijava na NLB eBizKlik i mBizKlik servise

Korisnici se na servis mogu prijaviti jednim od navedenih načina :

 1. Korisničkim imenom i lozinkom

Korisnici koji se prijavljuju na ovaj način plaćanje potvrđuju SMS/OTP jednokratnom lozinkom, koja se šalje na prijavljeni broj mobilnog telefona u vidu besplatne SMS poruke.

 1. Kvalifikovanim sertifikatom

Kvalifikovani sertifikat izdat od strane „Halcom“-a se može koristiti kao sredstvo provere-autentifikacije na novi servis NLB eBizKlik. Korisnici koji se prijavljuju na ovaj način plaćanje potvrđuju PIN kodom.

NLB mBizKlik aplikacija je dostupna za Android i iOS telefone a preduslov za aktiviranje servisa je da klijent poseduje aktivnan NLB eBizKlik E- servis.

Autorizacija platnih transakcija se vrši PIN kodom.

 

Kako da postanete korisnik NLB eBizKlik servisa?

U najbližoj ekspozituri Banke potrebno je da popunite dokumentaciju i u roku od dva radna dana ćete dobiti pristupne parametre. (Korisničko ime (username) na prijavljenu e-mail adresu,a na prijavljeni broj mobilnog telefona SMS porukom Lozinku za aktivaciju NLB eBizKlik, za NLBmBizKlik registracioni kod dobijate  na prijavljenu e-mail adresu a u SMS poruci aktivacioni kod).

Za aktivaciju mobilne aplikacije potrebno je da preuzmete aplikaciju NLB mBizKlik sa linkova ispod:

 

Pravila korišćenja elektronskog i mobilnog bankarstva za pravna lica i preduzetnike

Uputstvo i najčešća pitanja

 

Telefon tehničke podrške Halcoma: 011 3032 432