Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja

 

Na ovoj stranici možete se upoznati sa opštim uslovima poslovanja koji se primenjuju na odnose između korisnika finansijskih, platnih i ostalih usluga i Banke, koji uključuju i informacije i podatke o vrstama i visini naknada, troškova i kamatnih stopa, kao i pojedinačne opšte uslove pružanja platnih usluga i druge podatke od značaja za informisanje o uslovima za obavljanje poslovanja između korisnika i Banke.

 

 

Lista reprezentativnih usluga i Pregled usluga i naknada povezanih sa platnim računom

Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora

Informacije o promeni platnog računa

Arhiva

Opšti uslovi poslovanja Komercijalne banke AD Beograd

Obaveštenja o izmenama uslova pružanja platnih usluga

Tarife naknada

Lista reprezentativnih usluga i Pregled usluga i naknada povezanih sa platnim računom

Informacije o promeni platnog računa