OfficeBanking

OfficeBanking
Check Jednostavno kreiranje naloga za prenos
Check Lokalna administracija korisnika
Check Različiti sistemi autorizacije

OfficeBanking je nova, unapređena aplikacija za elektronsko bankarstvo namenjena pravnim licima, podržana na Microsoft Windows operativnim sistemima. 

Klijentima su na raspolaganju dve verzije Asseco OfficeBanking aplikacije, zavisno od konkretnih potreba poslovanja:

OfficeBanking Desktop
 – instalacija na jednom računaru korisnika. Pogodna za firme koje nemaju više zaposlenih koji se bave elektronskim plaćanjima.
OfficeBanking Enterprise – instalacija i rad na više od jednom računaru, mogućnost da više korisnika koristi aplikaciju. Pogodna za kompanije koje imaju veći obim plaćanja i potrebu za višestrukim potpisivanjem naloga za plaćanje.

OfficeBanking aplikacije nude niz prednosti:

 • Meni sa najčešće korišćenim funkcionalnostima – uz samo jedan klik do kreiranja naloga za prenos, potpisivanja naloga, pregleda i štampe poslednjeg izvoda, kursne liste.
 • Dostupna informacija o raspoloživom stanju na računu, prilikom svakog kreiranja naloga.
 • Samo jednim klikom mogućnost kreiranja naloga sa identičnim podacima prema nekom poslatom nalogu.
 • Mogućnost štampe više izvoda sa različitih računa, bilo koje banke, jednim klikom miša. Pogodna funkcionalnost za agencije.
 • Različiti sistemi autorizacije i privilegija (u sklopu različitih modela potpisivanja koji se mogu definisati po računu – kolektivni potpis, za svakog ovlašćenog korisnika po računu se može definisati gornji limit za autorizaciju plaćanja. Pored ovog osnovog modela, podržana je i naprednija opcija mix potpis gde se za jednog ovlašćenog korisnika može definisati složeno pravilo koje obuhvata limit kada korisnik potpisuje samostalno i limit kada potpisuje u grupi).
 • Automatsko preuzimanje  podataka između Banke i klijenta – mogućnost da sistem sam bez kliktanja u određenom vremenskom intervalu  preuzme promene i stanje po računu. Prilikom automatske razmene podataka se ne šalju nalozi, a korisnicima se prikazuje obaveštenje u dnu radne površine.
 • Mogućnost definisanja redosleda i naziva računa u aplikaciji prema potrebama klijenta.
 • Uvoz unapred pripremljenih naloga različitih formata – txt, xls, SAP.
 • Lokalna administracija korisnika – kreiranje korisnike koji će koristiti aplikaciju bez kartice i koji će imati npr prava: kreiranja naloga, pregled i štampa izvoda.
 • Automatsko ažuriranje verzije aplikacije. Nadogradnja aplikacije je automatska i bez učešća korisnika. Provera verzije se obavlja prilikom svakog novog pokretanja aplikacije. Nadogradnjom se čuva kompletna kopija prethodne verzije na koju se može vratiti.
 • Uslov za kreiranje izveštaja – opcija da sam klijent kreira izveštaje na osnovu različitih kriterijuma za pretragu (šifra plaćanja, iznos, račun, naziv komitenta, datum valute, poziv na broj), izvoz dobijenog rezultata u excel, podešavanje izgleda liste.
 • Produžetak trajanja kartice za elektronsko bankarstvo bez dolaska u banku.
 • Uputstvo za korišćenje aplikacije i pomoć su navigacijski orijentisani kroz celu aplikaciju.

Pored platnog prometa u zemlji Office iBank programsko rešenje omogućava vam i sledeće usluge za platni promet u inostranstvu :

Plaćanje i prenose doznakom po tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju;

 • Mogućnost davanja naloga za plaćanje elektronskim putem uz mogućnost prilaganja skenirane prateće dokumentacije;
 • Prikaz SWIFT poruke MT103 o izvršenom plaćanju;
 • Kreiranje naloga za kupovinu i prodaju deviza;
 • Naplatu priliva po osnovu izvoza roba i usluga, nerobne naplate i transferi iz inostranstva u korist vašeg računa (klijenta Banke);
 • Prijem i pregled obračuna svih vrsta uz mogučnost automatskog generisanja naloga za prenos iz istih;
 • Preuzimanje izvoda;
 • Izvoz izvoda u MT940 formatu.

Za dodatne informacije posetite sajt 24x7.

Telefon tehničke podrške Asseco-a: 011/201-31-31

 

Pravila korišćenja elektronskog i mobilnog bankarstva za pravna lica i preduzetnike