Investicioni krediti

Krediti namenjeni dugoročnom unapređenju Vašeg poslovanja.

Investicioni krediti
Check U zavisnosti od namene finansiranja, mogućnost otplate do 120 meseci
Check Grace period do 12 meseci
Check Mogućnost otplate kredita u mesečnim/tromesečnim anuitetima

Planirajte budućnost uz Mikrokom investicione kredite namenjene dugoročnom unapređenju Vašeg poslovanja.

Mikrokom  investicioni krediti su namenjeni za:

  • Kupovinu opreme, mašina, vozila
  • Kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju poslovnog prostora
  • Kupovinu građevinskog zemljišta u poslovne svrhe u skladu sa biznis planom i delatnošću klijenta, osim za potrebe dalje prodaje i/ili rentiranja
  • Kupovinu poljoprivrednog zemljišta za potrebe obavljanja delatnosti, ukoliko je klijentima poljoprivreda osnovna delatnost, osim za potrebe dalje prodaje i/ili rentiranja
  • Refinansiranje sopstvene investicije u poslednjih 12 meseci
  • Refinansiranje investicionih kredita u drugim bankama