Revolving krediti

Sve što možete danas, ne ostavljajte za sutra!

Revolving krediti
Check Finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima
Check Mogućnost odobravanja kredita u dinarima, dinarima sa valutnom klauzulom ili u devizama (EUR) u skladu sa zakonskim propisima
Check Otplata u toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta, uz obavezu otplate svake tranše u roku od maksimum 180 dana od dana realizacije tranše

Sa MIKROKOM revolving kreditom iskoristite odobrena sredstva u svakom trenutku, održite odgovarajući nivo likvidnosti i na jednostavan način premostite trenutne poteškoće u poslovanju.

Sredstva kredita možete sukcesivno koristiti u skladu sa potrebama Vašeg posla.

Kamata se obračunava samo na sredstva kredita koja iskoristite u toku meseca.

MIKROKOM revolving krediti su namenjeni za:

  • Finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima
  • Finansiranje tekuće likvidnosti