Dozvoljeno prekoračenje računa

Overdraft krediti

Dozvoljeno prekoračenje računa
Check Brza i jednostavna procedura
Check Bez naknade za obradu zahteva za korisnike Standard ili Ekspert računa

Uz dozvoljeno prekoračenje računa – Mikrokom overdraft kredit uvek ste likvidni!

Brzo i jednostavno dođite do potrebnih sredstava. Kamata se obračunava samo na sredstva koja mikro privredni subjekti i preduzetnici iskoriste u toku meseca.

Mikrokom overdraft krediti su namenjeni za:

  • Finansiranje tekuće likvidnosti