Ekspert tekući račun

Jednostavnije, brže i povoljnije poslovanje

Ekspert tekući račun
Check Dinarski i devizni račun
Check Jedostavna procedura otvaranja računa
Check Digitalni servisi bez naknade za mesečno održavanje

Ekspert napredni tekući račun za mali biznis i preduzetništvo* koji daje mogućnost klijentima da izaberu proizvode i usluge koji će doprineti unapređenju njihovog posla. Klijenti imaju mogućnost da sami izaberu proizvode i usluge koji najviše odgovaraju njihovim potrebama i za koje procene da će im doneti najviše koristi.

Pored proizvoda i usluga za klijenta Ekspert napredni tekući račun uključuje i posebnu pogodnost za vlasnika, odnosno zakonskog zastupnika.

Mesečna naknada za vođenje Ekspert tekućeg računa je 1.095,00 dinara, a procedura za otvaranje je krajnje jednostavna, dovoljno je samo da klijent poseduje dinarski tekući račun.

 

Usluge i proizvodi u sastavu Ekspert tekućeg računa

  • Dinarski tekući račun sa dostavom izvoda na e-mail adresu
  • Devizni račun
  • Debitna kartica
  • Mastercard business debitna kartica – bez naknade za članarinu za jednu karticu
  • Digitalni servisi
  • Halcom ili NLB eBizKlik - bez naknade za mesečno održavanje
  • NLB mBizKlik za mali biznis i preduzetništvo - bez naknade za mesečno održavanje
  • SMS obaveštenja o uplatama na račune već od RSD 10.000,00

 

E-commerce

Mogućnost korišćenja elektronske trgovine bez naknade za implementaciju i bez mesečne naknade za korišćenje za sve klijente čiji je mesečni promet putem E-commerca veći od RSD 100.000,00 - ukoliko klijent ispunjava uslove za dobijanje E-commerce usluge

POS terminal

Mogućnost korišćenja POS terminala bez naknade za korišćenje za klijente čiji je mesečni promet preko terminala veći od RSD 100.000,00 - ukoliko klijent ispunjava uslov za dobijanje POS terminala

Kartica sa odloženim plaćanjem

Visa Business card – bez naknade za članarinu za jednu karticu - ukoliko klijent ispunjava uslove za odobrenje Visa Business kartice

Dozvoljeno prekoračenje-overdraft kredit

Opciono po zahtevu klijenta - overdraft kredit bez troška naknade za obradu zahteva ukoliko klijent ispunjava uslove za overdraft saglasno procedurama Banke

Kredit za obrtna sredstva

Opciono po zahtevu klijenta - kredit za obrtna sredstva sa naknadom za obradu zahteva umanjenom za 50%, ukoliko klijent ispunjava uslove za kredit saglasno procedurama Banke

Premijum set za vlasnika ili zakonskog zastupnika

Korišćenje seta za fizičko lice vlasnika ili zakonskog zastupnika klijenta bez mesečne naknade

Premijum set

 

*Napomena:

Odnosi se na preduzetnike – bez obzira na visinu ukupnih godišnjih prihoda i mikro privredne subjekte sa ukupnim godišnjim prihodima do EUR 1.000.000,00 u skladu sa internom segmentacijom Banke.