Standard tekući račun

Jednostavnije, brže i povoljnije poslovanje

Standard tekući račun
Check Dinarski i devizni račun
Check Jedostavna procedura otvaranja računa
Check Digitalni servisi bez naknade za mesečno održavanje

Standard osnovni tekući račun za mali biznis i preduzetništvo* kreiran je sa namerom da klijentu omogući jednostavnije, brže i povoljnije poslovanje. Klijenti imaju mogućnost da sami izaberu proizvode i usluge koji najviše odgovaraju njihovim potrebama i za koje procene da će im doneti najviše koristi.

Mesečna naknada za vođenje Standard tekući račun je 595,00 dinara, a procedura za otvaranje seta je krajnje jednostavna, dovoljno je samo da klijent poseduje dinarski tekući račun.

 

Usluge i proizvodi u sastavu Standard tekućeg računa

  • Dinarski tekući račun sa dostavom izvoda na e-mail adresu
  • Devizni račun

Debitna kartica

Mastercard business debitna kartica – bez naknade za članarinu za jednu karticu

Mastercard Business Debit Contactless kartica je internacionalna kartica namenjena privrednim subjektima koji imaju otvoren tekući račun u Banci.

Izdaje se na zahtev Nosioca i može se koristiti za plaćanje roba i usluga (troškova reprezentacije, hotelskog smeštaja, putnih troškova) u zemlji i inostranstvu, za podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu i obavljanje internet transakcija.

Poslovne platne kartice

 

  • Digitalni servisi
  • Halcom ili NLB eBizKlik - bez naknade za mesečno održavanje
  • SMS obaveštenja o uplatama na račune već od RSD 10.000,00

E-commerce

Mogućnost korišćenja elektronske trgovine bez naknade za implementaciju i bez mesečne naknade za korišćenje za sve klijente čiji je mesečni promet putem E-commerca veći od RSD 100.000,00- ukoliko klijent ispunjava uslove za dobijanje E-commerce usluge

POS terminal

Mogućnost korišćenja POS terminala bez naknade za korišćenje za klijente čiji je mesečni promet preko terminala veći od RSD 100.000,00 - ukoliko klijent ispunjava uslov za dobijanje POS terminala

Kartica sa odloženim plaćanjem

Visa Business card – bez naknade za članarinu za jednu karticu - ukoliko klijent ispunjava uslove za odobrenje Visa Business kartice

Dozvoljeno prekoračenje - overdraft kredit

Opciono po zahtevu klijenta - overdraft kredit bez troška naknade za obradu zahteva ukoliko klijent ispunjava uslove za overdraft saglasno procedurama Banke

 

* Napomena:

Odnosi se na preduzetnike – bez obzira na visinu ukupnih godišnjih prihoda i mikro privredne subjekte sa ukupnim godišnjim prihodima do EUR 1.000.000,00 u skladu sa internom segmentacijom Banke.