Jedinstvena naknada za platni promet u okviru NLB grupe

Jedinstvena naknada za platni promet u okviru NLB grupe
Check Povoljnije platne usluge
Check E-banking plaćanja
Check Specijalna ponuda

Poslujete izvan granica Srbije?

Potrebne su vam pouzdane, brze i povoljne platne usluge u oblasti međunarodnog poslovanja? 

Imamo lepe vesti: NLB Komercijalna banka, kao deo NLB Grupe, vodeće bankarske i finansijske grupacije sa sedištem i isključivim strateškim fokusom na Jugoistočnu Evropu, svojim klijentima je omogućila povoljnija plaćanja na tržištima na kojima naša matična NLB Grupa posluje.

Od sada, naknada od samo 5 EUR za plaćanja između klijenata banaka članica NLB Grupe! 

Specifičnosti ove posebne ponude su:

  • Da se ponuda odnosi samo na e-banking plaćanja izvršena preko elektronske banke
  • Namenjena je pravnim licima i preduzetnicima koji imaju otvoren račun u jednoj od banaka članica u okviru NLB Grupe
  • Važi za naloge/zahteva za plaćanje pravnog lica koji se izvršavaju u okviru NLB Grupe
  • Neograničen iznos naloga 
  • Odnosi se na plaćanja u redovnim rokovima u skladu sa Terminskim planom za prijem i izvršavanje platnih transakcija
  • Za plaćanja sa SHA* opcijom. U slučaju plaćanja OUR* opcijom platilac je dužan da plati navedenu naknadu od 5 EUR uvećanu za troškove ino banke u iznosu 5 EUR

 

* SHA opcija znači da platilac plaća naknadu u skladu sa tarifom banke platioca, a da primalac uplate plaća naknadu u skladu sa tarifom banke primaoca.

* OUR opcija znači da platilac plaća sve troškove

Pozivamo vas da svoj platni promet sa inostranstvom vršite putem elektronskog bankarstva i iskoristite sve pogodnosti ove ponude.

O detaljima ponude možete se informisati iz Pregleda tarifa naknada koje se primenjuju u poslovima platnog prometa sa pravnim licima i preduzetnicima.

 

Upoznajte se sa našom ponudom