E Commerce

E Commerce
Check Svoj bankovni šalter
Check Ušteda vremena i novca
Check Molbilna autorizacija

Elektronska trgovina (E-commerce) NLB Komercijalne banke omogućava pravnim licima (registrovanim u Republici Srbiji) da postave svoju internet prodavnicu kako bi svoje usluge ili proizvode mogli da naplate od svojih klijenata u realnom vremenu i sigurnom okruženju, 24 časa dnevno.

Prednosti elektronske trgovine

Prednosti korišćenja elektronske trgovine u odnosu na konvencionalno prodajno mesto (fizičko prodajno mesto sa POS terminalom) su brojne. Najvažnije su da su proizvodi i usluge potencijalnim kupcima dostupni bez prekida 24 časa, dok kupci kupuju ’’iz fotelje’’. Internet prodavnica Vam omogućava da prodajete proizvode i usluge u skladu sa vašim poslovnim planovima, kao i lako isticanje ponude i trenutnih pogodnosti.

Elektronska trgovina ne poznaje granice, tako da su Vaši proizvodi ili usluge dostupni svima koji imaju pristup internetu i platnu karticu*. Mnogi aspekti elektronske kupovine mogu se automatizovati, čime umanjujete Vaše troškove.

Kupovina preko interneta beleži znatan rast svake godine zato što je za veliki broj ljudi je ovo najbrži način – a često i najjeftiniji.

Dodatne funkcionalnosti

U okviru naše ponude elektronske trgovine na raspolaganju su Vam i:

 • Plaćanje na rate - mogućnost da Vaši kupci plate na rate putem kreditnih kartica NLB Komercijalne banke
 • Ponavljajuća plaćanja - plaćanja koja se ponavljaju kao što su pretplate, dopune, članarine, i sl.


Tehnički i bezbednosni aspekti

Usluga elektronske trgovine NLB Komercijalne banke obezbeđena je 3D Secure tehnologijom (Mastercard ID Check i VISA Secure). Ova tehnologija pruža dodatnu sigurnost za kupca tako što podrazumeva dodatne načine potvrđivanja kupca koji je korisnik platne kartice. Takođe, ova tehnologija pruža i dodatnu sigurnost za trgovca tako što ga štiti od eventualne zloupotrebe platne kartice na njegovom internet prodajnom mestu (elektronskoj trgovini).

Da bi kupci mogli da plate uslugu ili proizvod korišćenjem platne kartice, potrebno je da poseduju Visa, Master ili Dina* platnu karticu bilo koje banke.

* Banka omogućava prihvatanje kartica iz programa: Visa, Mastercard i DinaCard

Plaćanje, odnosno prenos sredstava na Vaš račun po svim platnim karticama realizuje se za jedan radni dan. Promet sa ove elektronske trgovine (E-commerce-a) je potrebno usmeriti na račun u NLB Komercijalnoj banci.

Integracija Vašeg Internet prodajnog mesta se vrši bez naknade, a prilagođavanje Vašeg Internet prodajnog mesta bančinom sistemu elektronske trgovine (E-commerce sistemu) vršite Vi, uz pomoć specijalista iz naše tehničke podrške.

Za tehnička pitanja i tehničke informacije možete kontaktirati Odeljenje za prihvat platnih kartica NLB Komercijalne banke putem elektronske (e-mail) adrese ecommerce@nlbkb.rs

Šta je potrebno da biste postali vlasnik otvorene internet prodavnice?

Da biste otvorili Vašu internet prodavnicu (elektronsku trgovinu), potrebno je**:

 • da imate registrovano pravno lice u Republici Srbiji,
 • da posedujete svoj Web sajt (internet prezentaciju, bez obzira na platformu) na kome postoji internet prodavnica (Web shop),
 • da Vaša internet prodavnica bude integrisana u sistem za Internet plaćanje NLB Komercijalne banke, što možete realizovati uz pomoć Banke

Zakonska regulativa

Zakoni Republike Srbije i NLB Komercijalna banka propisuju obavezno poštovanje sledećih zakona, podzakonskih akata i opštih uslova poslovanja:

 • Zakon o elektronskoj trgovini
 • Zakon o obligacionim odnosima
 • Zakon o platnim uslugama
 • Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
 • Zakon o trgovini
 • Zakon o međubankarskim naknadama
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti