Halcom

Halcom
Check Svoj Bankovni šalter
Check Ušteda vremena i novca
Check Mobilna autorizacija

Halcom je realizovan kroz tri aplikacije:

 • Personal E-bank (aplikacija namenjena malim i srednjim preduzećima, zadovoljiće većinu korisnika)
 • Corporate E-bank (aplikacija namenjena velikim sistemima; potrebano je da bude instaliran server sa IBM DB2 bazom)
 • B2B Hal E-bank (mogućnost da se iz informacionog sistema korisnika direktno vrše plaćanja i da se primaju izvodi i stanja u realnom vremenu).

Prednosti Halcom-ovog sistema:

 • Korisnici imaju svoje "Bankovne šaltere" na monitoru računara, kod kuće ili na radnom mestu. "Bankovni šalter" omogućava poslovanje 24 časa na dan, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje. Korisnici imaju uštedu u vremenu i novcu, jer nema više potrebe da lično idu u banku, a provizije na elektronske naloge su niže
 • Dodatna funkcija nazvana "remote" ili mobilna autorizacija omogućava vam da autorizujete (potpisujete) naloge za plaćanja sa neke druge lokacije ili za vreme puta
 • Korisnici nemaju potrebu da primaju izvode sa bankovnog računa, jer iste mogu da dobiju svakog trenutka, preko svog PC-a
 • Kreiranje naloga se obavlja u off-line režimu, tako da nema dugotrajnog zauzeća telefonske linije
 • Transfer podataka između korisnika i banke je veoma brz

Instalacijom ovog sistema na raspolaganju imate sledeće usluge:

 • Upit o stanju računa u realnom vremenu
 • Pripremu naloga za plaćanje, kao i mogućnost valutacije naloga unapred
 • Preuzimanje izvoda i mogućnost slanja zahteva za dostavu overenog izvoda (Instrukcija za uplatu naknade)
 • Mogućnost Import-a (Uvoza) naloga za plaćanje, kao i Export-a (Izvoza) prispelih izvoda u txt formatu, radi povezivanje knjigovodstvene aplikacije korisnika sa E-bankom
 • Čuvanje pripremljenih naloga za plaćanje za veći broj upotreba (regularna ili pojedinačna mesečna plaćanja)
 • Potvrde o izvršenim plaćanjima, promenama na računu i sl.

Pored platnog prometa u zemlji Halcom programsko rešenje omogućava vam i sledeće usluge za platni promet u inostranstvu :

 • Plaćanje i prenose doznakom po tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju
 • Mogućnost davanja naloga za plaćanje elektronskim putem
 • Naplatu priliva po osnovu izvoza roba i usluga, nerobne naplate i transferi iz inostranstva u korist vašeg računa (klijenta Banke)
 • Slanje zahteva za kupovinu i prodaju deviza
 • Mogućnost svih plaćanja devizama u zemlji, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju
 • Pripremu naloga za plaćanje, kao i mogućnost valutacije naloga unapred
 • Preuzimanje izvoda
 • Čuvanje pripremljenih naloga za plaćanje za veći broj upotreba (regularna ili pojedinačna mesečna plaćanja).

Podržani operativni sistem je MS Windows.

 

 

Telefon tehničke podrške Halcoma: 011 3032 432