Pročitajte odgovore na najčešća pitanja o integraciji

 

Šta spajanje Komercijalne i NLB Banke znači za mene, kao klijenta?

Naša zajednička banka biće banka pravih prilika za sve klijente– zahvaljujući spajanju imaćemo jednu od najvećih mreža ekspozitura i bankomata u Srbiji, značajno bogatiju ponudu bankarskih proizvoda i visok kvalitet pružanja usluga, nastao kao rezultat kombinacije velikog znanja i iskustva naših zaposlenih iz NLB Banke i Komercijalne banke.

Verujemo da naša zajednička banka pred sobom ima pravu priliku da u narednih pet godina bude vodeća u našoj zemlji, a da bismo je iskoristili, bićemo još konkurentniji. Nastavićemo da poslujemo kao univerzalna banka, koja Vam nudi specijalizovana rešenja - po povoljnim uslovima i uz efikasnu distribuciju, sa snažnim fokusom na moderne digitalne kanale.

Na koji način je pravno regulisano spajanje Komercijalne i NLB Banke?

Planirano je da pripajanje NLB Banke i Komercijalne banke u NLB Komercijalnu banku bude sprovedeno 29. aprila 2022. godine, nakon pribavljanja svih regulatornih odobrenja. NLB Banka, u svojstvu društva prenosioca i Komercijalna banka, u svojstvu društva sticaoca, trenutno su u postupku sprovođenja statusne promene pripajanja, na osnovu koje će se NLB Banka pripojiti Komercijalnoj banci. Pravne posledice statusne promene pripajanja podrazumevaju prenos celokupnih prava, obaveza i imovine NLB Banke na Komercijalnu banku, usled čega će na dan registracije pripajanja kod Agencije za privredne registre, doći do formalnog prestanka postojanja NLB Banke kao pravnog lica. Pri tome će Komercijalna banka, kao univerzalni pravni sledbenik NLB Banke, nastaviti poslovanje sa klijentima NLB Banke, s tim što će danom pripajanja promeniti poslovno ime i nastaviti da posluje pod imenom NLB Komercijalna banka.

Da li se nešto menja u mom poslovanju sa Bankom?

Ne. Nakon integracije Vaši podaci, dokumentacija, ugovori, usluge, brojevi računa i platnih kartica, kao i svi uslovi poslovanja sa Bankom ostaće nepromenjeni.

Međutim, za klijente NLB Banke spajanje donosi nove brojeve računa koje mogu proveriti na linku.

Da li je potrebno da ja, kao klijent, nešto preduzmem?

Ne. Nije potrebno da bilo šta preduzimate u toku i nakon procesa spajanja naših banaka. Sve aktivnosti vezane za integracioni proces, Banka će obaviti automatski i direktno, bez potrebe da se Vi, kao klijent, lično angažujete.

Da li ću imati neke dodatne troškove povodom najavljenog pripajanja?

Ne, nećete imati nikakve dodatne troškove i Vaše poslovanje sa Bankom nastaviće se pod važećim i već dogovorenim uslovima.

Šta je u okviru procesa spajanja planirano u narednom periodu?

U narednom periodu nastavićemo da razvijamo nove platforme i digitalne servise, kako bismo Vam sve svoje proizvoda i usluge ponudili na što jednostavniji, bezbedniji i komforniji način. Paralelno sa tim, radićemo i na unapređenju standarda poslovanja u ekspoziturama, koje ostaju mesto pravih prilika za susret sa Vama.

Pre zvaničnog spajanja naših banaka planirano je rebrendiranje ekspozitura Komercijalne i NLB Banke, odnosno usaglašavanje njihovog izgleda sa standardima NLB Grupe. Ovaj proces se ni na koji način neće odraziti na rad banaka sa klijentima, koji će sve vreme moći neometano da obavljaju svoje poslove u ekspoziturama Komercijalne i NLB Banke.