COSME program

Krediti iz Cosme programa za preduzetnike i mikro klijente

COSME program
Check Povoljna kamatna stopa i naknada
Check Period otplate 36 meseci, uz grace period do 6 meseci (koji je uključen u period otplate)
Check Menično obezbeđenje kredita bez obaveze uspostavljanja hipoteke/zaloge

NLB Komercijalna banka Beograd ima uspostavljenu poslovnu saradnju sa Evropskim investicionim fondom(EIF) kao garantom za realizaciju kredita iz COSME programa.  

Karakteristike proizvoda

  • Kredit je namenjen za: finansiranje obrtnih i trajnih obrtnih sredstava
  • Korisnici kredita mogu biti preduzetnici i mikro, mala i srednja preduzeća po definiciji EU, a u skladu sa internom segmentacijom Banke, osnovani i registrovani na teritoriji Republike Srbije
  • Valuta kredita: RSD ili EUR u dinarskoj protivvrednosti
  • Iznos kredita u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta: minimalni iznos EUR 5.000, maksimalni EUR 150.000
  • Promenljiva kamatna stopa tokom celokupnog perioda otplate kredita
  • Mogući period otplate je 36 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj
  • Bez naknade za prevremenu otplatu

Za sve detaljnije informacije kontaktirajte Vašeg savetnika za mikro biznis ili posetite najbližu ekspozituru NLB Komercijalne banke.

 

Ovo finansiranje je omogućeno putem EU garancije za finansiranje duga uz podršku finansijskih sredstava Evropske unije po osnovu LGF instrumenta za obezbeđenje kredita koji je propisan Uredbom EU br. 1287/2013 Evropskog parlamenta i Saveta za uspostavljanje Programa za konkurentnost kompanija i malih i srednjih preduzeća (COSME) (2014-2020)

 

cosmo-footer