NLB Komercijalna banka

NLB Komercijalna banka je banka univerzalnog tipa, koja pruža sve vrste bankarskih usluga svim kategorijama klijenata, od građana, preko preduzetnika, malih i srednjih preduzeća, pa sve do najvećih domaćih i internacionalnih kompanija.

Kao sistemska banka, posedujemo sopstvenu likvidnost i jednu od najvećih mreža bankomata i ekspozitura u Srbiji, ali naš najveći kapital je fer, transparentan odnos poverenja s više od milion aktivnih klijenata.

Upravo oni su u fokusu svih naših aktivnosti. To znači da svoje poslovanje razvijamo ukorak sa njihovim potrebama – uvek vođeni motom da ne prodajemo proizvode, već kreiramo kompletne finansijske odgovore na njihova životna i poslovna pitanja.

Članica smo NLB Grupe, vodeće bankarske i finansijske grupacije sa sedištem i isključivim strateškim fokusom na Jugoistočnu Evropu, za koju je Srbija tržište od strateškog značaja. To je posebna prednost za sve naše klijente koji su poslovno ili privatno povezani sa državama regiona, ali i garancija aktivne podrške, na koju u svakom trenutku možemo da računamo - kako od strane matične banke u Sloveniji, tako i od svih njenih članica.

Naša matična NLB Grupa nije samo finansijska grupacija, a ovaj region za nju nije samo tačka na mapi, već dom pun pravih prilika. To znači da pored dobrih poslovnih i finansijskih rezultata, koji podržavaju dalji ekonomski razvoj, želimo da iniciramo promene nabolje u sredini u kojoj poslujemo i doprinesemo kvalitetnijem životu svih njenih stanovnika.

Zbog toga su stalno prilagođavanje potrebama klijenata, uvođenje novih bankarskih proizvoda i usluga, uz korišćenje naprednih tehnologija, ali i kontinuirano ulaganje u zajednicu u kojoj poslujemo, proveren recept za dugogodišnje uspešno poslovanje.