Krediti za obrtna i trajna obrtna sredstva

Dinarski krediti i krediti sa valutnom klauzulom

Želite da vas kontaktiramo?
Check Rok otplate do 36 meseci
Check Brza i jednostavna procedura odobrenja
Check Mogućnost otplate kredita u zavisnosti od ciklusa proizvodnje

NLB Komercijalna banka nudi širok izbor rešenja za Vas, bilo da se radi o kupovini obrtnih sredstava ili trajno obrtnih sredstava za sledeće namene:

  • Finansiranje obrtnih sredstava (Nabavka semena, đubriva, goriva, zaštite, životinje i hrana za tov, tekuće održavanje opreme, održavanje mehanizacije i objekata...)
  • Finansiranje tekuće likvidnosti
  • Finansiranje zaliha
  • Finansiranje trajnih obrtnih sredstava (obrtna sredstva potrebna za organizovanje proizvodnje na zemljištu koje je uzeto u zakup na duži vremenski period; za tov junadi; Plaćanje zakupa zemljišta na duži period od godinu dana)
  • Refinansiranje kredita i obaveza u drugim bankama
  • Refinansiranje sopstvenih ulaganja izvršenih u periodu od maksimalno 6 meseci pre podnošenja zahteva

Kako do agro kredita?

Želite da vas kontaktiramo?
Molimo vas da popunite kontakt formu
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje
+381
Obavezno polje
Upoznat/a sam sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti*