Dina Card klasik

Dina Card klasik debitna kartica je nacionalna platna kartica Republike Srbije koja se koristi za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovog novca.

Dina Card klasik
Check Internacionalna platna kartica
Check Podizanje gotovine bez provizije na bankomatima NLB Grupe
Check Bez troškova održavanja

Kako se koristi ova kartica i koje su pogodnosti?

  • Izdaje se na rok od 48 meseci
  • Dobija se nakon otvaranja tekućeg računa u NLB Komercijalnoj Banci
  • Može da se koristi za novčane transakcije na elektronski opremljenim prodajnim mestima i bankomatima NLB Komercijalne Banke i svih ostalih banaka uključenih u Dina program kao i za kupovinu na internetu.
  • Korisnik koristi raspoloživi iznos sredstava po tekućem računu.

Dodatne pogodnosti:

  • Isplate na bankomatima i šalterima
  • Plaćanje na internetu samo na nacionalnim web stranama
  • Bez troškova održavanja
  • SMS notifikacije

DinaCard klasik kartica se izdaje automatski prilikom otvaranja tekućeg računa. Na prednjoj strani kartice se nalazi broj transakcionog dinarskog računa korisnika, tako da pored funkcije platne kartice, istovremeno je i identifikaciona (ID) kartica tekućeg računa.

NLB Komercijalna banka DinaCard klasik karticu izdaje bez naplate troškova izrade i članarine, tako da je ona sa aspekta korisnika besplatna.

Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za račun korisnika osnovne kartice).
Nacionalnu DinaCard klasik karticu moguće je koristiti i u inostranstvu za:

  • kupovinu robe i usluga na prodajnim mestima obeleženim Discover Network ili Diners Club International logotipom, ukoliko ih podržava zemlja u kojoj se vrši plaćanje
  • podizanje gotovine na bankomatima i plaćanje na samouslužnim terminalima obeleženim Discover Network, Diners Club International ili Pulse logotipom, ukoliko ih podržava zemlja u kojoj se vrši zaključenje transakcije na bankomatu.

Za sve zaključene transakcije u inostranstvu takođe se zadužuje tekući račun korisnika.

Upoznajte se sa našom ponudom